Arwidssonstiftelsen initierar ny professur

Publicerad 2018-02-06

Med medel från Arwidssonstiftelsen tillsätter KTH en professur och anställer två doktorander i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Målet är att skapa ny kunskap och innovativa processer som kan implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Foto: Josefin Backman

Birthe & Per Arwidssons stiftelse  är initiativtagare till inrättandet av en professur på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad i det nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Professuren annonseras just nu och målsättningen är att tjänsten ska vara tillsatt under 2018.

Centralt för det nya ämnet är hur planering, arkitektur och byggande kan bidra till bättre livsvillkor och hur pågående stadsbyggnad tvärvetenskapligt integrerar arkitektur och samhällsbyggnad med ekonomi och humaniora. Ämnet undersöker hur utveckling av metoder för samverkan kan förbättras under pågående tillämpning. Genom följeforskning och direkt kunskapsåterföring kan ny kunskap och innovativa processer utvärderas och implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Professuren ger KTH och skolans ämnesområden arkitektur, samhällsplanering, ekonomi, filosofi och teknik möjlighet att aktivt bidra till den pågående samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-02-06