Hans Westlund invald i nationella innovationsrådet

Publicerad 2019-06-26

Idag har Nationella innovationsrådet sitt första möte för mandatperioden. En av de nyinvalda externa ledamöterna är Professor Hans Westlund från institutionen för samhällsplanering och miljö.
Statsminister Stefan Löfven är liksom tidigare ordförande i rådet.

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De externa ledamöternas uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

Regeringen.se: Nystart för Nationella innovationsrådet med nya ledamöter

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-06-26