KTH och Värmdö startar testbädd inom vattenförsörjning

Publicerad 2018-11-16

KTH Vattencentrum har beviljats 500 000 kr från Vinnova för ett testbäddsprojekt tillsammans med Värmdö kommun inom vattenförsörjning. Syftet är att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Testbäddsutvecklingen är ett led i ett långsiktigt arbete för en hållbar skärgård och god samhällsservice med syfte att utveckla en mångfald av lösningar för hållbar vattenförsörjning, som kan tillämpas i olika sammanhang med skilda förutsättningar. Målet är att testbädden ska bidra till att säkerställa tillgång till säkert dricksvatten.

Testbäddsutvecklingen är en prioriterad del av det partnerskapssamarbete mellan Värmdö kommun och KTH Vattencentrum som avtalats tidigare under 2018 . Inom projektet samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården.

Vinnovas motivering

Ansökan handlar om att skapa förutsättningar för en testbädd där tekniska och organisatoriska lösningar för småskalig vattenförsörjning ska testas i en verklig miljö på Sandön i Stockholms skärgård. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en öppen testbädd som på ett adekvat sätt angriper en både samtida och framtida utmaning samt kompletterar de mer storskaliga lösningar som finns.

Kontakt

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-11-16