Till innehåll på sidan

Värmdö och KTH tillsammans för en hållbar skärgård

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande och Muriel Beser Hugosson, Skolchef på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH
Publicerad 2018-06-05

Nu är det undertecknat, samverkansavtalet mellan KTH och Värmdö kommun gällande ett strategiskt partnerskap kring utbildning, forskning och innovation. Under en första ledningsdialog på Säby säteri diskuterades samarbeten inriktat på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.

Målet med samarbetet är att det ska leda till långsiktiga och hållbara resultat och effekter så som fler arbetstillfällen, nya företag, nya produkter och tjänster, bättre havsmiljö, säkrare vattentillgång, förbättrad samhällsservice och upplevd livskvalitet.

- Det är mycket glädjande att vi har hittat ett område att samarbeta kring. En viktig del i partnerskapet går ut på att stärka kommunens miljöarbete kopplat till de fastställda lokala miljömålen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Huvudinriktningen kommer inledningsvis kopplas mot miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning”. Över tid kan ytterligare lokala miljömål bli aktualiserade i samarbetet.

- Det känns roligt att börja samarbeta närmare med Värmdö kommun med fokus på hållbarhet! Vårt forskningscentrum KTH vattencentrum sammanför kunskap, erfarenheter, idéer och behov från skilda delar av KTH med olika partners i samhället. Att ha Värmdö kommun som en samarbetspart ger oss möjlighet att tillsammans arbeta utmaningsdrivet med hållbarhetsfrågor. Vi ser fram emot många spännande projekt genom detta samarbete, säger Muriel Beser Hugosson, Skolchef på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Examensarbeten och kompetensförsörjning

Syftet är också att utveckla ett samarbete kring kompetensförsörjning till Värmdö samt studentrekrytering till KTH. Parterna vill verka för att fler studenter genomför olika former av praktik, examensarbeten och liknande i Värmdö samt kompetenshöjande insatser för Värmdöbaserade företag.

Det finns sedan tidigare gemensamma projekt etablerade, och genom partnerskapet kan bredare samarbeten göras inom strategiska områden. Parterna kommer aktivt söka finansiering för gemensamma projekt från nationella forskningsråd och myndigheter, EU och regionala fonder.

Mer om: KTH Vattencentrum

​Kontakt:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-06-05