KTH-student vann pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet

Publicerad 2020-01-10

För tredje gången delade K2 ut pris på Transportforum i Linköping för bästa uppsats inom hållbar mobilitet. En av de två vinnande uppsatserna är skriven av Kevin Lloret Cendales som gått masterprogrammet Transport and Geoinformation Technology.

Juryns motivering löd: ”Kevin Lloret Cendales tilldelas årets pris för bästa uppsats på masternivå för ett mycket ambitiöst och relevant arbete som har potential att bidra till förbättringar i operatörernas planering. Insamlad data ger intressanta och användbara resultat genom den kvalificerade analys som gjorts och diskussionen är insiktsfull. Inom ramen för arbetet har en modell och ett datorverktyg utvecklats för att förutsäga hur väl olika driftsscheman fungerar och dessas robusthet vid störningar. Arbetet som håller en mycket hög kvalitet kan leda till effektivare och robustare busstrafik i städer.”

Priset för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer och storstadsregioner delas ut vartannat år av K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning i kollektivtrafik.

Bussmagasinet.se: Uppsatser om hållbar mobilitet belönades på Transportforum

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-01-10