Till innehåll på sidan

Kommuners arbete mot hemlöshet

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads seminariumsserie Torsdagsseminariet!

Tid: To 2021-05-27 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)

Föreläsare: Anna Granath Hansson

Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid varit svårtillgänglig för hushåll med lägre inkomster på grund av höga bostadspriser och ett bristande utbud av hyresrätter, framförallt i de lägre hyressegmenten. Behovet av åtkomliga hyresrätter har ökat också genom en omfattande invandring av hushåll med lägre inkomster. Hushåll med en begränsad ekonomi och också ofta andra svårigheter på bostadsmarknaden, såsom skulder, betalningsanmärkningar, bidragsberoende eller bristande boendereferenser, har i många kommuner fått allt svårare att lösa sina bostadsbehov utan stöd av socialtjänsten. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle 2017 var 33 000 vuxna personer hemlösa.

Då ett ökande antal hushåll söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med sin boendesituation utvecklar också kommunerna sitt arbete på området i olika riktningar. Här presenteras en studie av strategier för det boendesociala arbetet i sex svenska kommuner. Kopplingar görs till den generella bostadspolitiken, de nya begreppen strukturellt och socialt hemlösa samt den pågående bostadssociala utredningen.

Torsdagsseminariet

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet. Föreläsningarna är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-02-16