Till innehåll på sidan

DiSa-labbet öppnar porten mellan modeller och verklighet

Collage med Hololens, drönare, 3D-skrivare och skärmar i DiSa-labbet
Hololens, drönare och 3D-skrivare i DiSa-labbet Foto: Ahmad Reza Roozbeh
Publicerad 2022-08-16

I Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nya labb, DiSa, finns digitala verktyg för samhällsbyggnad tillgängliga för studenter, forskare och lärare. Utöver programvara för visualisering och BIM-modellering finns VR- och AR-utrustning, skannrar, 3D-skrivare och även en liten flotta med drönare i olika storlekar. Labbets föreståndare Ahmad Reza Roozbeh vill att utrustningen kommer till användning.

Det första som slår en när man kommer in i Disalabbet – förutom takhöjden och en traverskran långt uppe i taket – är de många datorerna och stora projektordukar på tre av labbets väggar. Datorerna är utrustade med specialiserade programvaror och resurser såsom modelleringsprogram för fotogrammetri och hantering av punktmoln för byggnadsinformationsmodellering (BIM), visualisering, programmering och parametrisk konstruktion och design, bland annat Revit, Enscape, Rhino, Grasshopper och Python.

En av labbets användare är studenten Gustav, som arbetar med sitt examensarbete i programmet Enscape.

- Det går otroligt snabbt att göra modeller av en miljö. Många BIM- och CAD-program har inbyggda renderingsfunktioner men de tillåter en ofta bara att ta stillbilder, som kan ta timmar att skapa. Eftersom Enscape enbart visar miljöer grafiskt kan man snabbt och enkelt få en känsla för hur miljön kommer att upplevas, även vid olika tider under dygnet.

Gustav visar runt i en miljö han skapat, tänkt för en verklig plats i Alby i Stockholm. Intill detaljerade höghus finns en radhuslänga, i princip vita lådor, som är där för att visa sammanhållningen mellan de olika byggnaderna. Han placerar ut odlingslådor, ändrar tid på dygnet och rör sig i miljön. Om han ville skulle han kunna koppla sin dator till de stora skärmarna för att se sin miljö i större skala och även komplettera med ljud från rummets högtalare.

Gå in i visualiseringar med Hololens och VR-glasögon

Sedan tar labbets föreståndare Ahmad Reza Roozbeh fram ett par AR-glasögon, en så kallad Hololens, som man fäster på huvudet med en genomskinlig skärm framför ögonen.

- Man ser det verkliga rummet och datorn gör det möjligt att lägga till föremål som visas digitalt på skärmen. Genom att koppla upp sig mot personer på andra platser som också har en Hololens går det att dela den egna upplevelsen eller att ta del av någon annans kombination av verklig och digital miljö.

En annan möjlighet är att gå in i en modell med hjälp av VR-glasögon, som också kan kopplas till de stora skärmarna. Med VR-glasögon kan man ta sig fram i en rendering, röra sig i tre dimensioner och snabbt förflytta sig mellan olika platser. Man styr genom att vända blicken och med två handkontroller och får snabbt en känsla för hur en byggnad kommer att upplevas i verkligheten.

Gör modeller av verkligheten och tvärtom med skannrar och 3D-skrivare

DiSa-labbet är även utrustat med avancerade laserskannrar från Trimble, som även har donerat utrustning till nyinvigda Trimble Technology Lab i samma byggnad. I DiSa-labbet finns en Trimble TX8 med en kamera som rör sig i 360 grader och har kapacitet att registrera en miljon punkter per sekund. Med den hastigheten tar det till exempel tre och en halv minut att skanna hela DiSa-labbet. Punktmolnet som skapas kan flyttas in i en dator och omvandlas till en BIM-modell med Revit och användas för att visualisera en befintlig struktur som man vill ändra eller bygga till. Visualisering med till exempel Enscape används redan av en del arkitekter och den ger en helt annan upplevelse än när man är hänvisad till en ritning.

En sådan BIM-modell som återskapas exempelvis från ett punktmoln som en skanner har levererat kan också användas för en fastighetsförvaltare för att lagra information om hela fastigheten inklusive varenda komponent och objekt. Till exempel var det finns brandsläckare, hur länge sedan de kontrollerades och när det är dags för nästa kontroll. Eller för att kunna optimera ventilationen efter antalet personer som befinner sig i en byggnad. Den andra skannern, en Trimble SX10, kan användas för utsättning. Alltså att markera var i djup, bredd och höjd olika delar av en byggnad ska placeras.

För den som vill gå den andra vägen och skapa ett verkligt föremål från en digital ritning, finns en 3D-skrivare av modellen Ultimaker S5. Ahmad Reza Roozbeh visar upp en modell av en soffa och en konstnärlig takkonstruktion han har skrivit ut och berättar om ett tillfälle när 3D-skrivaren användes i undervisningen.

- En grupp studenter hade i uppdrag att formge en toalett och fick möjlighet att skriva ut sina konstruktioner. En av toaletterna var tänkt för en strand på Västkusten som är populär bland surfare och den hade ett tak som såg ut just som en surfbräda. Att kunna se konstruktionen som 3D-modell gör det väldigt konkret.

Drönare för bland annat fotogrammetri och inspektion

Till sist visar Ahmed Reza Roozbeh upp en av labbets tre drönare. Det är mellanmodellen som väger ett knappt kilo och som den här gången får hålla sig inomhus, där den konstant piper för att varna för alla föremål som finns i närheten. Den kan annars hålla sig flygande i nästan en halvtimme och nå åtta kilometer bort. Via skärmen på handkontrollen kan fjärrpiloten följa med på färden även när drönaren är utom synhåll. Drönare kan användas för att filma och fotografera befintliga byggnader och anläggningar för att skapa BIM-modeller av dem, men de kan också användas för att till exempel inspektera broar, höga torn, tunnlar och andra svårtillgängliga platser.

Den stora drönaren, en rejäl pjäs som är utrustad med en högkvalitativ kamera för foto och film och en hårddisk på 1 TB, kan användas för dokumentation, skanning av mark och fastigheter, byggnadsverk och anläggning.

- Den har bland annat använts för att filma platsen där man planerar att bygga en ny järnvägsstation i Kiruna. Filmen gjordes sedan om till en BIM-modell med hjälp av special mjukvara i DiSa-labbets datorer, berättar Ahmad Reza Roozbeh. Det var en användning jag inte hade tänkt mig och jag hoppas att den fantastiska utrustning vi har i labbet verkligen används så, både till det som är lätt att tänka sig och till annat, mer oväntat.

DiSa-labbets resurser finns tillgängliga till självkostnadspris. Både labbet i sin helhet och utrustningen går att boka via labbets webbsida på intranätet. Där finns även en förteckning över labbets programvaror och utrustning.

Text: Johan C Thorburn

Det här är den 34:e artikeln i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad s artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet. Du hittar de tidigare artiklarna här: Arkiv 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-08-16