Till innehåll på sidan

ABE i fokus

Här hittar du skolan för arkitektur och samhällsbyggnads artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet.

Senaste artiklarna

Visualiseringen av en del av  Ostlänken i området Boksjö i Norrköping.
Visualiseringen visar en preliminär utformning av Ostlänken, en del av de nya stambanorna, i området Boksjö i Norrköping. Tunnelmynningen genom Kolmårdensbranten skymtas och E4:an syns till vänster. Illustrationen är framtagen av Trafikverket.

Han jobbar för ökad innovation genom upphandling

Med beställningsvolymer på 60 miljarder årligen - omkring 1 procent av BNP - är Trafikverket en av Sverige största upphandlande organisationer. Per Erik Eriksson samverkar med Trafikverket för att öka...

Läs artikeln
Peder Roberts i Grönland.
– Jag gillar när frågorna blir stora. Vissa svar som vi fått i projektet kanske ställer flera frågor. Ett exempel är att vi bör titta mer på den politiska aspekten inom naturvetenskap som handlar om miljö, säger Peder Roberts.

Hur tänker vi på miljöfrågor i Arktis och Antarktis?

I februari 2017 påbörjade historikern Peder Roberts med kollegor ERC-projektet “Greening the Poles: Science, the Environment, and the Creation of the Modern Arctic and Antarctic”. Forskargruppen ville...

Läs artikeln
Anna Hrdlicka vid avdelningen för fastighetsvetenskap.
Anna Hrdlicka arbetar vid avdelningen för fastighetsvetenskap, som är en av fem avdelningar vid Institutionen för fastigheter och byggande. Vid KTH ger hon kurser i markexploatering och fastighets- och stadsutveckling. Anna har varit politiskt aktiv på Gotland i 12 år, de senaste tiden som ledamot i regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka undersöker hur medborgardialoger och planprocesser fungerar i praktiken

”Att det ska vara så svårt!” Det är arbetstiteln på Anna Hrdlicka doktorsavhandling som hon lägger upp senare i höst. Den tittar närmare på hur arbetet med medborgardialoger i planprocesser fungerar i...

Läs artikeln

Tidigare artiklar

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-10-12