Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DIG-IT Lab vill dra nytta av digitaliseringen och göra byggnader mer effektiva och hållbara

Nya virtuella testbäddar som planeras inom Dig-IT Lab.
Nya virtuella testbäddar som planeras inom Dig-IT Lab.
Publicerad 2023-10-10

Flera forskare från arkitektur och samhällsbyggnad deltar i forskningscentrumet DIG-IT Lab, som är en vidareutveckling av KTH Live-In Lab. Centrets syfte är att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Vi intervjuade några av forskarna för att se vilken roll de kommer att ha i centret.

Tänk dig en fysisk fastighet - en kommersiell lokal, en skola, eller ett hyreshus med boende - som har sin digitala tvilling. Tvillingen är uppbyggd av digitala data och blir ett verktyg för att förstå hur fastigheten fungerar och används. Hur används till exempel olika ytor, hur hanteras fastighetens olika tillgångar, och hur upplevs miljö och trygghet? Den digitala tvillingen kan även användas för att bygga mera hållbart.

Exakt vilka data som ska samlas in till den digitala tvillingen är än så länge en öppen fråga.

Agnieszka Zalejska Jonsson.
Agnieszka Zalejska Jonsson.

-Det kan bero på en mängd olika förutsättningar; om fastigheten är för ägande eller uthyrning; om det är en eller flera fastighetsägare med mera. Det här är utforskande och med den digitala tvillingen bygger vi ökad förståelse som också genererar nya frågor, berättar Agnieszka Zalejska Jonsson. Honär docent vid Institutionen för fastigheter och byggande och lektor i fastighetsekonomi med inriktning mot företagande.

För att fastighetsägare ska vilja investera i en digital lösning måste det till ett business case, ett värde. Agnieszka är inriktad på den affärsmässiga delen med fastighetsägare och kunder, och kommer att titta närmare på olika affärsmodeller.

En nyckelfråga är hur den digitala tvillingen kan byggas upp för att ge ett mätbart värde och öka affärsmöjligheterna.

-För byggindustrin kan det exempelvis handla om byggregler, upphandling och hur de kan organisera affärspotentialen. Vi kommer även att ha många doktorander som kommer jobba med oss, berättar hon.

Vad är god digitalisering?

Barbro Fröding är docent i filosofi, arbetar som forskare vid institutionen för filosofi och historiska studier och kommer att integrera etiska frågeställningar i DIG-IT Lab-projekten. Det omfattar dels att ta fram en etisk policy för frågor som inte täcks av dagens GDPR-regelverk. Hon kommer även genomföra etiska rådgivningssessioner för att bättre kunna tillämpa policyn i de olika projekten. Vad är det exempelvis som bygger tillit och vad är det som hindrar tillit i ett specifikt projekt.

Barbro Fröding.
Barbro Fröding.

Barbro kommer även att genomföra en serie workshoppar med inriktning på sociala och etiska aspekter av att använda nya teknologier.

-Metoden som vi kommer att använda passar bra för att stimulera tänkande kring samhällsmässiga effekter av att använda nya teknologier och kan hjälpa till att proaktivt integrera etik vid framtagningen av nya lösningar, berättar Barbro Fröding.

I arbetet kommer de använda s k envisioning cards, där deltagarna på ett snabbt och direkt sätt får tänka kring och diskutera praktiska situationer och etik.

-Här är fokus på att diskutera hur man kan göra något bättre, istället för att fokusera på att inte göra fel. Det tror jag kommer bli mer spännande samtal.

Workshopparna kommer att involvera alla partners i DIG-IT Lab med syfte att främja en etisk medvetenhet och etiska val. På så vis kan ingenjörer aktivt föra in värden som jämlikhet, hållbarhet, samarbete och mångfald i design-processen. Metoden gör det också möjligt att identifiera intressenter, potentiella värdekonflikter och att reducera risken för negativa utfall.

Dig-IT Lab startar sin verksamhet den 1 januari 2024. Läs mer om Dig-IT Lab >

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-10-10