Till innehåll på sidan

Institutionsartiklar

 • DIG-IT Lab vill dra nytta av digitaliseringen och göra byggnader mer effektiva och hållbara

  Nya virtuella testbäddar som planeras inom Dig-IT Lab.
  Nya virtuella testbäddar som planeras inom Dig-IT Lab.
  Publicerad 2023-10-10

  Flera forskare från arkitektur och samhällsbyggnad deltar i forskningscentrumet DIG-IT Lab, som är en vidareutveckling av KTH Live-In Lab. Centrets syfte är att minska byggnaders miljöpåverkan genom d...

  Läs artikeln
 • Havet – en samtida historia

  En gul sjögurka på havsbotten
  Psychropotes longicauda, en sjögurka som lever på 5 000 meters djup Foto: DeepCCZ expedition/NOAA
  Publicerad 2023-05-02

  Tirza Meyer är en samtidshistoriker och postdoktor på institutionen för filosofi och historia, som har kommit att ägna sig åt havet. Efter att ha studerat hur FN:s havsrättskonvention förhandlades fra...

  Läs artikeln
 • Hållbar energikonsumtion via boosting eller nudging, vad fungerar bäst?

  QR codes for tips.
  Boost-interventioner kommunicerades med hjälp av QR-koder uppsatta vid mikrovågsugnen, dusch och kylskåp.
  Publicerad 2023-03-20

  “Vi är inte så rationella som vi tror, utan behöver hjälp att fatta kloka beslut i vardagen. Därför behövs det nudges, interventioner som styr våra beslut i en viss riktning”, menar nudgeförespråkarna...

  Läs artikeln
 • KTH stärker framtidens vägar genom Trafikverkets storsatsning

  Nicole Kringos framför väg med bilar
  Nu tas krafttag för att lösa det svenska vägnätets framtida utmaningar. Bland annat handlar det om allt mer akuta behov från en fordonstrafik i förändring, och om att åtgärda ett ökat vägslitage som är följden av klimatförändringar, berättar Nicole Kringos, KTH-professor i vägteknik. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2023-02-20

  Framtidens vägnät står inför stora utmaningar. Vägar slits hårt till följd av allt tyngre trafik och klimatförändringar. Eldrivna och självkörande fordon kräver nya väglösningar. Nu satsar Trafikverk...

  Läs artikeln
 • Han jobbar för ökad innovation genom upphandling

  Visualiseringen av en del av Ostlänken i området Boksjö i Norrköping.
  Visualiseringen visar en preliminär utformning av Ostlänken, en del av de nya stambanorna, i området Boksjö i Norrköping. Tunnelmynningen genom Kolmårdensbranten skymtas och E4:an syns till vänster. Illustrationen är framtagen av Trafikverket.
  Publicerad 2022-12-08

  Med beställningsvolymer på 60 miljarder årligen - omkring 1 procent av BNP - är Trafikverket en av Sverige största upphandlande organisationer. Per Erik Eriksson samverkar med Trafikverket för att öka...

  Läs artikeln
 • Ljuset tjänar konsten på Nobel Week Lights

  Within and Against artwork
  Publicerad 2022-11-30

  Ta en kvällspromenad och upplev Stockholms årliga ljussfest Nobel Week Lights mellan 3 och 11 december. Du kan bland annat ta del av två verk där KTH medverkar på olika sätt.

  Läs artikeln
 • Hur tänker vi på miljöfrågor i Arktis och Antarktis?

  Peder Roberts i Grönland.
  – Jag gillar när frågorna blir stora. Vissa svar som vi fått i projektet kanske ställer flera frågor. Ett exempel är att vi bör titta mer på den politiska aspekten inom naturvetenskap som handlar om miljö, säger Peder Roberts.
  Publicerad 2022-11-14

  I februari 2017 påbörjade historikern Peder Roberts med kollegor ERC-projektet “Greening the Poles: Science, the Environment, and the Creation of the Modern Arctic and Antarctic”. Forskargruppen ville...

  Läs artikeln
 • Anna Hrdlicka undersöker hur medborgardialoger och planprocesser fungerar i praktiken

  Anna Hrdlicka vid avdelningen för fastighetsvetenskap.
  Anna Hrdlicka arbetar vid avdelningen för fastighetsvetenskap, som är en av fem avdelningar vid Institutionen för fastigheter och byggande. Vid KTH ger hon kurser i markexploatering och fastighets- och stadsutveckling. Anna har varit politiskt aktiv på Gotland i 12 år, de senaste tiden som ledamot i regionfullmäktige.
  Publicerad 2022-10-20

  ”Att det ska vara så svårt!” Det är arbetstiteln på Anna Hrdlicka doktorsavhandling som hon lägger upp senare i höst. Den tittar närmare på hur arbetet med medborgardialoger i planprocesser fungerar i...

  Läs artikeln
 • Filmfestivalen Crosscuts – ett annat sätt att nå ut med forskning

  Illustrationer från Jörg Bachmanns Instagramkonto happypocketknife
  Illustrationer från Instagramkontot happypocketknife Bild: Jörg Bachmann
  Publicerad 2022-09-27

  På filmfestivalen Crosscuts möts konstnärer, forskare och aktivister för att tillsammans med en bred publik ta del av en mångsidig filmrepertoar inom miljöhumaniora.  

  Läs artikeln
 • Drönarkamera och inskannade strukturer lade grunden för modeller av Kirunas nya järnvägsstation

  Punktmoln av den tilltänkta platsen för den nya järnvägsstationen i Kiruna
  Punktmoln av den tilltänkta platsen för den nya järnvägsstationen i Kiruna Bild: Ulrika Knagenhielm-Karlsson & Erik Swahn
  Publicerad 2022-09-14

  I masterstudion Northern Grounds har studenterna fått föreslå hur en ny järnvägsstation i Kiruna ska gestaltas. Stationen skulle anpassas till platsen och i uppgiften ingick att använda delar av byggn...

  Läs artikeln
 • DiSa-labbet öppnar porten mellan modeller och verklighet

  Collage med Hololens, drönare, 3D-skrivare och skärmar i DiSa-labbet
  Hololens, drönare och 3D-skrivare i DiSa-labbet Foto: Ahmad Reza Roozbeh
  Publicerad 2022-08-16

  I Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nya labb, DiSa, finns digitala verktyg för samhällsbyggnad tillgängliga för studenter, forskare och lärare. Utöver programvara för visualisering och BIM-mo...

  Läs artikeln
 • En introduktionskurs som bygger på studenternas erfarenheter

  Vy över Santiago de Chile
  Santiago de Chile, en av de städer som varit representerade på kursen. Foto: Horst Engelmann, Pixabay
  Publicerad 2022-06-22

  Under en intensiv introduktionskurs på två månader får studenterna på det tvärdisciplinära mastersprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Sustainable Urban Planning and Design) göra ...

  Läs artikeln
 • Modellambassadören som räknar med ekosystemtjänster

  Gatumiljö med skuggande träd
  Träd i staden reglerar temperaturen, en ekosystemtjänst. Foto: Johan C Thorburn, KTH
  Publicerad 2022-05-25

  Genom att inkludera relevanta hållbarhetsaspekter och använda längre tidsperspektiv kan man få en bättre bild av system och hur de kan brukas på ett hållbart sätt. Den insikten är en grundpelare för U...

  Läs artikeln
 • Han banar väg för hållbara transporter med en kombination av datakällor

  trafikerad stadsgata
  Foto: Vlad Fonsark, pexels.com
  Publicerad 2022-05-12

  Tänk dig en app för att planera din resa, som kombinerar olika hållbara transportsätt, och vägleder dig i realtid så att du kommer fram vid en specifik tidpunkt medan den maximerar skuggan från trädkr...

  Läs artikeln
 • KTH bidrar till bergsäkra konstruktioner i Sverige och EU

  En byggarbetsplats på KTH Campus
  Geotekniska arbeten vid byggandet av U-huset på KTH:s campus. Säkerheten mot ras ska garanteras av konstruktionsstandarden Eurokod 7. Foto: Johan Spross
  Publicerad 2022-05-05

  Inom EU finns ett gemensamt regelverk för hur man bygger och verifierar säkerheten för konstruktioner, för att underlätta för företag inom byggnäringen och bidra till harmonisering av säkerhetsbedömni...

  Läs artikeln
 • Hon studerar kulturarv i polartrakter och polära framtider

  Från vänster till höger stående: Kati Lindström (KTH), Naine Terena, (Pinacoteca, Sao Paulo, Brasili
  Från vänster till höger stående: Kati Lindström (KTH), Naine Terena, (Pinacoteca, Sao Paulo, Brasilien); Lize-Marié Hansen van der Watt (KTH), Leif Petersen (Sustainable Livelihoods, Sydafrika), Bruno Moreschi, (Pinacoteca, Sao Paulo University); Lizabé Lambrechts (Stellenbosch University, co-PI) Fernanda de Castro (interpreter), Framre råd: Fernanda Pitta (Pinacoteca, co-PI) och Bossiedokter Neville (healer). Foto: Kayla Peters
  Publicerad 2022-04-26

  Lize-Marié Hansen van der Watt är disputerad inom historia och forskar om polarhistoria och polära framtider, med fokus på skärningspunkten mellan miljö, vetenskap, kulturarv och kritisk geopolitik i ...

  Läs artikeln
 • Hans avhandling belyser utmaningar i fastighets- och byggnadsbranschen

  Profilbild av Olli Vigren utanför KTH:s entre.
  Olli Vigren. Foto: Privat
  Publicerad 2022-04-20

  Olli Vigren är doktorand vid fastigheter och byggande. Han forskar om hur industrin kan lösa organisatoriska ledningsproblem relaterade till digitalisering och hållbarhet inom fastighets- och byggnads...

  Läs artikeln
 • Ett samarbete som stärker både KTH och Region Stockholm

  Visionsbild av ny tunnelbanestation
  Illustration: Region Stockholm / &Rundquist
  Publicerad 2022-02-17

  Varken KTH eller Region Stockholm har någon tanke på att försvinna från sin plats, konstaterar Daniel Jonsson, forskare på avdelningen för transport och systemanalys och partneransvarig för KTH:s stra...

  Läs artikeln
 • Hon forskar i överlappningen mellan utbildnings- och teknikhistoria

  Lina Rahm forskar om kritisk pedagogik och miljöhumaniora på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.Foto: Hanna Kalla
  Publicerad 2022-02-01

  På Avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö jobbar Lina Rahm som ny biträdande lektor. Hennes forskning är inriktad på skärpunkten mellan pedagogik och socioteknik.

  Läs artikeln
 • Han kartlägger urban aktivitet och ojämlika levnadsvillkor i städer

  Chen Feng är postdoktor i Tillämpad stadsbyggnad på KTH Arkitektur. Foto:Pixabay
  Publicerad 2022-01-26

  Att mäta urbana former och förstå hur stadsdesign kan påverka sätt att leva i staden är av stort intresse för Chen Feng, postdoktor i tillämpad stadsdesign. Han studerar för närvarande stadssegregatio...

  Läs artikeln