Till innehåll på sidan

Institutionsartiklar

 • Hon forskar i överlappningen mellan utbildnings- och teknikhistoria

  Lina Rahm forskar om kritisk pedagogik och miljöhumaniora på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.Foto: Hanna Kalla
  Publicerad 2022-02-01

  På Avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö jobbar Lina Rahm som ny biträdande lektor. Hennes forskning är inriktad på skärpunkten mellan pedagogik och socioteknik.

  Läs artikeln
 • Han kartlägger urban aktivitet och ojämlika levnadsvillkor i städer

  Chen Feng är postdoktor i Tillämpad stadsbyggnad på KTH Arkitektur. Foto:Pixabay
  Publicerad 2022-01-26

  Att mäta urbana former och förstå hur stadsdesign kan påverka sätt att leva i staden är av stort intresse för Chen Feng, postdoktor i tillämpad stadsdesign. Han studerar för närvarande stadssegregatio...

  Läs artikeln
 • Hon gräver ner sig i markrättigheter

  Foto: Pexels
  Publicerad 2021-12-15

  I Sverige är i stort sett all mark indelad i fastigheter som ägs av någon. Vi tar också mycket för givet när det handlar om fastigheter: att de kan säljas, att det finns ett register och att vi kan be...

  Läs artikeln
 • Sekretesslagen ett hinder i bekämpandet av byggkriminalitet

  Tord af Klintberg undersöker hur det går att få bukt på byggkriminalitet. Foto: Unsplash
  Publicerad 2021-12-07

  Sekretesslagstiftningen skyddar individers integritet, men den bidrar också till att försvåra för myndigheters möjligheter till att gemensamt stoppa byggkriminalitet. Tord af Klintberg forskar om håll...

  Läs artikeln
 • Samarbete med universitet i Guinea-Bissau ska vidga arkitektstudenters perspektiv

  Members of the Guinea-Bissau and KTH collaboration.
  Edinilson da Silva, UN Habitat in Bissau. Erika Svensson Rössner, KTH’s International Relations Office. Teres Selberg is lecturer in Architecture KTH. Luís Colaço, Lusófona University in Bissau. Isa Bergh Lopes da Costa, lecturer in Sustainable Urban Planning at Lusófona University and UNDP. Photo: Hanna Kalla
  Publicerad 2021-12-01

  Ett samarbete för att bredda det sammanhang som arkitektstudenter arbetar i och för ett kunskapsutbyte som avser att starta en arkitektutbildning som inte tar västerländsk inriktning; det är några av ...

  Läs artikeln
 • Pandemin drev henne till cirkusen

  Publicerad 2021-11-24

  Likt många andra blev Luigia Brandimarte tvungen att undervisa digitalt när pandemin slog till. Van vid interaktiv klassrumsundervisning tyckte hon det var svårt att förklara komplexa koncept för sina...

  Läs artikeln
 • Han undersöker hur vi bättre kan anpassa samhället till klimatförändringar i tider av djup osäkerhet

  Per Wikman Svahn undersöker risker och däribland hur vi kan anpassa samhället till de stigande havsnivåerna. (Foto: Hanna Kalla)
  Publicerad 2021-11-17

  Det finns stor osäkerhet när det kommer till de långtgående konsekvenser som klimatförändringar har. Per Wikman Svahn forskar på avdelningen för filosofi och undersöker bland annat beslutstrategier un...

  Läs artikeln
 • Ny docent bland de främsta inom social livscykelanalys

  Foto: Maruf Rahman / Pixabay
  Publicerad 2021-10-27

  Efter femton år som konsult inom hållbarhet och en akademisk djupdykning i social hållbarhet är det lätt att förstå att Elisabeth Ekener, ny docent vid Institutionen för hållbar utveckling, miljöveten...

  Läs artikeln
 • Förändrade normer kring boende och vardag kan leda till mer hållbara liv

  Foto: Unsplash
  Publicerad 2021-10-20

  Klimatdebatten har länge haft en tendens att individualisera ansvar och lägga stort fokus på teknikutveckling och utmålat denna som en räddare för planeten. Pernilla Hagbert forskar på Samhällsplaneri...

  Läs artikeln
 • Stomnät i luften gynnar jakten på millimeterprecision

  Mätning med inklinometer på GNSS-station MOSE (taket på södra teatern). Inklinometer är en sensor som mäter ändring i lutning med hög precision, ca 0.5 mgon som motsvarar ca 0.01 mm/m. Denna sensor, tillverkad av företaget Senceive, är utrustad med en termometer och tre inklinometrar som mäter lutning längs tre axlar. Sensorns mätningar i skickas trådlöst till server i en vald tidsintervall. Genom att analysera tidserier man kan bedöma stabilitet av GNSS-antenn. (Foto: Privat)
  Publicerad 2021-10-12

  Projektet Stomnät i Luften 2.0 är ett forsknings- och innovationsprojekt med det övergripande målet att förbereda Trafikverkets byggverksamhet inför framtidens utmaningar. Syftet är att analysera och ...

  Läs artikeln
 • Han har fyllt i den arkitekturhistoriska kartan i Sverige

  Bertil Melin,den svenska chefen för Nordic Tanganyika Project i Kibaha, visar en modell för billiga bostäder för president Julius Nyerere, c. 1963-64. Längst till vänster syns Mr. Dennis, snickaren som gjorde modellerna,meddesignade bostadsprojektet och "testlevde" i det första byggda huset med sin familj. (Från Torvald Åkesson, ‘Education - In Marble Halls or Under Trees. Low-Cost Houses in East Africa, Especially Ethiopia and Tanzania’, sammanställd egenpublicerad rapport, c. 1965, Stockholm)
  Publicerad 2021-10-07

  Vita fläckar på den arkitekturhistoriska kartan. Det var dem som fick Sebastiaan Loosen att lämna Belgien och KU Leuven – där han skaffat sig två grundutbildningar och en doktorstitel – för att ta sig...

  Läs artikeln
 • Nya ventilationssystem ska minska spridning av luftburna infektionssjukdomar på sjukhus

  Parastoo Sadeghian visar ett digitalt sätt att se på luftburna partiklar i operationsrum.
  Parastoo Sadeghian visar ett digitalt sätt att se på luftburna partiklar i operationsrum. (Foto: VISBAC)
  Publicerad 2021-09-28

  Bara i Sverige, enligt siffror från Socialstyrelsen, dör fler än 1500 patienter varje år på grund av kirurgiska infektioner som orsakas av bakteriebärande partiklar, medan de årliga dödsfallen på grun...

  Läs artikeln
 • Berättelser om vatten i städer i utställning med möten mellan vetenskap, konstnärer och ingenjörer

  I utställningen Symbiosis vid Färgfabriken finns ”Källan” som är en mötesplats i där det går att lyssna till ljudinstallationen, titta på konst med AR (Augmented Reality) och slå sig ner på en bänk vid en digital damm som projicerar vatten i olika former. Där startar dialogen om vatten i städer. Konstnär Åsa Cederqvist verk The Source (filminstallation, dur: 15:30), och The Essence (prototyp AR verk)(Foto: Johan Österholm/Färgfabriken)
  Publicerad 2021-09-23

  Utställningen Symbiosis på Färgfabriken är en plats för dialog och ett pågående experiment som skapats tillsammans med konstnärer, forskare, designers och arkitekter för att undersöka nya sätt att tän...

  Läs artikeln
 • Hans verktyg kan optimera framtidens transportsystem

  Två kartor på Sverige som visar att Gordons lösning genererar 80% mindre infrastrukturinvesteringar
  Bild: Gyözö Gidofalvi / Gordian
  Publicerad 2021-06-24

  En gammal sanning är att ingenting är så svårt att förutspå som framtiden. Men baserat på dagens trender är det ett rimligt att anta att elektrifiering, digitalisering och automatisering kommer att ha...

  Läs artikeln
 • Aktivt och reflexivt lärande genom samarbete

  Foto: Kaleidico / Unsplash
  Publicerad 2021-06-17

  Kateryna Pereverza och Oleksii Pasichnyi är forskare och lärare vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Med ett stort intresse för undervisning, samarbetsinlärning ...

  Läs artikeln
 • Både teknik och etik behövs i den smarta staden

  Illustration: Undraw
  Publicerad 2021-06-03

  Barbro Frödings pågående forskningsprojekt handlar om att identifiera och hantera de etiska frågeställningar som uppstår när ny teknik möter människor, konkret invånarna i en stad. Hur går man till vä...

  Läs artikeln
 • Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

  Extension of 3D RRRs (Bild: Prof Stefan Seipel)
  Publicerad 2021-05-27

  Jenny Paulsson är lektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för fastigheter och byggande. Mycket av hennes arbete både handlar om fastigheter, inte minst tredimensionella, och hon arbetar gärna ö...

  Läs artikeln
 • Fossilfri stålproduktion - storskalig lagring av vätgas i bergrum

  llustration: Davi R. Damasceno (Published in Investigation of research needs regarding the storage of hydrogen gas in lined rock caverns: Prestudy for Work Package 2.3 in HYBRIT Research Program 1)
  Publicerad 2021-05-19

  HYBRIT-projektet är världens första investering i fossilfri stålproduktion. Den nya tekniken kan minska koldioxidutsläppen med så mycket som 10 procent i Sverige. Davi R. Damasceno är doktorand på Byg...

  Läs artikeln
 • Omgestaltning i fokus för ett hållbart kulturarv

  Scan of the Rotunda Stockholm City Library - Student work, Re-master 2019-2020, KTH
  Publicerad 2021-05-11

  Thordis Arrhenius är nybefordrad professor hos KTH Arkitektur. Hon har ett starkt intresse för samtida arkitektur och stadsplanering och har i sin forskning och undervisning engagerat sig kring hur de...

  Läs artikeln
 • Vad får oss att ändra resebeteende, välja innovation och en hållbar framtid?

  Dana Tentis / Pexels
  Publicerad 2021-04-29

  Universitetslektor Fariya Sharmeen är specialiserad på resebeteenden, sociala nätverk och stadsförnyelse. Hon har studerat beteendemässiga drag och politiska lösningar vid övergång till hållbara mobil...

  Läs artikeln