Till innehåll på sidan

Lamia och Mariia vann Arwidssonsstiftelsens studentpris i Tillämpad stadsbyggnad 2021

Ur Lamia Ahmed och Mariia Smoliakovas examensarbete Beyond Survival. Building resilient communities through co-creation for the Rohingya refugees in Bangladesh (Illustration: Lamia Ahmed och Mariia Smoliakova)
Publicerad 2021-10-20

För tredje året delar Arwidssonstiftelsen tillsammans med KTH Arkitektur ut ett pris till bästa examensarbete inom Tillämpad stadsbyggnad. 2021 går priset till Lamia Ahmed och Mariia Smoliakova för deras projekt ”Beyond survival” som utforskar hur stadsbyggande och socialt engagemang kan förenas för att stärka de allra mest utsatta.

Mariia Smoliakova och Lamia Ahmed

Mariia Smoliakova och Lamia Ahmed är arkitekter och nyutexaminerade från masterprogrammet i hållbar samhällsplanering och stadsutformning vid KTH.

Juryns motivering:

”Med Beyond Survival har Lamia Ahmed och Mariia Smoliakova haft modet att ta upp en av vår tids svåraste problemkomplex: ofrivilliga folkomflyttningar framtvingade av politisk oro och klimatkris. Fokus för studien har legat på hur de flyktingläger som anläggs kan förbättras med förhållandevis små medel och laddas med värden bortom de mest basala behoven både fysiskt och socialt – och detta med innevånarna själva som viktigaste kraft.

Kontakt

Mariia Smoliakova, mariiasm@kth.se

Lamia Ahmed, lahmed@kth.se

Ann Legeby, professor i Tillämpad stadsbyggnad, KTH
ann.legeby@arch.kth.se

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen,
kris.jones@arwidssonstiftelsen.se

Studien kretsar kring ett av de läger Bangladesh ställt i ordning för rohingyer, som fördrivits från grannlandet Myanmar, men också för människor som tvingats på flykt undan det förändrade klimatets härjningar inom Bangladesh. Med detta som utgångspunkt har författarna drivet, pedagogiskt och träffsäkerhet utvecklat konkreta idéer om hur stadsbyggande och socialt engagemang kan förenas i syfte att skapa en positiv spiral, på både kort och lång sikt. Inte minst visar de hur stadsbyggnad är en kontinuerlig process som handlar om en djup förståelse av det befintliga för att skickligt kunna lägga till det nya eftersom stadens alla komponenter i slutänden samverkar och påverkar varandra.

Juryn består av:

  • Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola
  • Tatjana Joksimovic, enhetschef för bostäder och fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Eva Minoura, Sveriges Arkitekter
  • Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen

Resultatet är briljant och har stor giltighet inom stadsbyggnadsfältet, inte bara inom den kontext som undersökts, utan även i helt andra sammanhang!”

Pristagarna får 10 000 kronor och ett verk av konstnären Susanne Wollmers.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-10-20