Helena Westerlind tilldelad arkitektstipendium av Svenska Institutet i Rom

Publicerad 2017-02-27

Helena Westerlind, doktorand inom arkitektur, har tilldelats arkitektstipendiet 2016 - 2017 av Svenska Institutet i Rom för sitt projekt "The Liquid Stone Cookbook".

Helena Westerlind - The Liquid Stone Cookbook

Svenska institutet i Rom

Svenska Institutet i Rom är ett forskningsinstitut. Det är basen för arkeologiska utgrävningar och annan vetenskaplig verksamhet i svensk regi i Italien. Här ges kurser i antikens kultur och samhällsliv och konstvetenskap samt närliggande ämnen

Institutets arkitektstipendium är avsett för arkitekt som utexaminerats från teknisk högskola (eller med motsvarande kvalifikationer) och ämnar bedriva arkitektstudier i Rom. Studierna i Rom kan inriktas på arkitekturhistorisk, konstvetenskaplig eller restaureringsteknisk fördjupning, men också gälla aktuella byggnadsfrågor och miljöstudier.

Svenska institutet i Rom

Till sidans topp