Till innehåll på sidan

36 miljoner till superavancerat mikroskop

NYHET

Publicerad 2013-06-11

Nu har KTH-forskaren Jonas Weissenrieder tillsammans med forskarkollegor beviljas 36 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna går till att köpa utrustning som möjliggör studier av kemiska reaktioner på atomnivå.

– Anslaget ska användas till att införskaffa ett tidsupplöst elektronmikroskop. Det möjliggör att vi kan studera hur enskilda atomer rör sig över tid. Tidigare har man bara kunnat ta ögonblicksbilder, till exempel före och efter en händelse. Nu kan hela processen studeras, säger Jonas Weissenrieder, docent och universitetslektor vid KTH.

Jonas Weissenrieder, docent och universitetslektor vid KTH.
Jonas Weissenrieder, docent och universitetslektor vid KTH.

Utrustningen, som går under det mer avancerade namnet "Ultrasnabb elektronmikroskopi", blir det första i sitt slag i Sverige och Skandinavien.

– Vad jag känner till finns än så länge bara de här mikroskopen på California Institute of Technology, i USA, säger Jonas Weissenrieder.

Han fortsätter med att berätta att det tidsupplösta elektronmikroskop jobbar med femtosekunder korta laserpulser, vilket är på samma tidsskala som atomer rör sig.

– Det här gör att vi kan studera enskilda atomer rör sig i tiden. Det kan användas för att förstå hur en kemisk reaktion går till, eller vilka processer som sker i en solcell, säger Jonas Weissenrieder.

– Det här gör att vi kan studera hur enskilda atomer rör sig i tiden. Det kan användas för att förstå hur en kemisk reaktion går till, eller vilka processer som sker i en solcell, säger Jonas Weissenrieder.

Så här fungerar ultrasnabb elektronmikroskopi.
Så här fungerar ultrasnabb elektronmikroskopi.

Vidare berättar han att elektronmikroskopet också medger studier av katalytiska processer, vilket är samma sak som hur man omvandlar olika kemikalier.

– Katalytiska processer är de som används när man framställer läkemedel eller gödsel. Om vi kan förstå dessa processer kan vi också effektivisera framställningen, säger Jonas Weissenrieder.

Men det är inte bara kemiska processer som kommer att kunna studeras i elektronmikroskopet. Även mekanik och elektronik, som halvledarkomponenter, kommer att kunna studeras på nanonivå.

– Här pratar vi om att studera oscillatorer, och hur dessa vibrerar, men också titta på hur laddningar förflyttar sig i halvledare och hur dessa fungerar, säger Jonas Weissenrieder.

Han tillägger att processerna även kommer att kunna filmas med hjälp av utrustningen.

Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går till nationell viktig infrastruktur där KTH är en anslagsmottagare bland flera. Den beviljade ansökningen går under namnet "Ultrafast characterization infrastructure".

För mer information, kontakta Jonas Weissenrieder på 08 - 790 41 33 eller jonas@kth.se.

Peter Larsson