Till innehåll på sidan

Glasklart!

Takpannor av glas fångar solenergi

FORSKNING PÅ DJUPET

Publicerad 2013-09-12

Glaspannor på taket gör att solljus kan värma upp hus helt ljudlöst, utan koldioxidutsläpp och med minimal driftskostnad.
Peter Kjaerboe, KTH-forskare i energiteknik, har medverkat till utvecklingen av den nya metoden att tillvarata ljusets energi genom returglas.

De tvåkupiga glaspannorna, som kan tillverkas av vanligt returglas, bildar en luftsolfångare på taket.

Idén att förvandla hela tak till gnistrande solfångare grundar sig på uppfinningen Ljusabsorbatorn. En lång utvecklingsprocess, som kan sägas ha börjat med Peter Kjaerboes ex-jobb på KTH 1976-1977.

– Jag provade först att bygga en solfångare som innehöll tunna, lätta glasrör i stället för tunga planglas. Rören var alltför bräckliga, så kanske kunde man istället använda lätthanterliga takpannor?

De första glaspannorna tillverkades i samarbete med OrreforsKosta Boda AB. Kjaerboes forskargrupp fick hjälp av medarbetare på glasbruket som samlade ihop kristallavfall från verkstadsgolvet och gjöt ett par takpannor på prov, helt i kristall.

Projektet resulterade i dagens glaspannor. Solenergilösningen SolTech System kräver varken montering av solceller eller av solpaneler. Glaspannorna har samma funktion som traditionella takpannor, med den skillnaden att glaset släpper igenom ljus till underlaget.

Under glaspannorna monteras teknisk väv eller vätskeburna absorbator-moduler som tar vara på solenergin.

– När ljuset passerar glaset och träffar väven omvandlas det till värme. Den uppvärmda luften kan sedan antingen värma huset direkt eller överföras till vätskeburen värme, säger Peter Kjaerboe.

Systemet kan integreras med andra energisystem, som fjärrvärme, bergvärme, luftvärmepump, pellets, ved, olja eller elpanna. Kanske kombinationen sol och ved är bra. Vedhögen blir mindre och överskottet sommar kan torka veden.

Han poängterar att ett vanligt villatak årligen tar emot ungefär fem gånger mer energi från solen än vad som är husets totala årsförbrukning.

Peter Kjaerboe, KTH-forskare i energiteknik

– Delar av den ”överskottsenergin” kan vi ta vara på nu. Solen är en säker energikälla – mängden solenergi varierar bara med omkring 10 procent från år till år. En regnig sommar instrålar vi kanske 950 kilowatt-timmar solenergi per kvadratmeter och år i södra Sverige, medan vi en solig sommar instrålar 1050 kilowatt-timmar energi per kvadratmeter, berättar Peter Kjaerboe.

– Nuförtiden tänker de flesta av oss som jobbar inomhus inte på den motor som ljuset är: solen driver ju nära nog allt som händer på jordens yta. Men bönder och andra som tillbringar mycket tid utomhus har koll på ljuset, säger Peter Kjaerboe.

En viktig fråga för forskare och utvecklare i projektet har genom årens lopp gällt risken för kondens och fukt, eftersom det kan verka minst sagt riskabelt att göra hål i taket.

– Men det förefaller tvärtom vara så att glaspannesystemet torkar ut huset, säger Peter Kjaerboe.

– När solvärmen cirkulerar under glaspannorna uppstår en fön-effekt, och all eventuell fukt avdunstar och försvinner snabbt. Flera byggare som använt sig av glaspannorna har faktiskt framhållit fördelen med att systemet bidrar till en torr husmiljö.

Glaspannorna kan tillverkas av vilken sorts genomskinligt glas som helst, även returglas, men i dagens produktion har företaget SolTech Energy valt att använda ett glas som är så järnfattigt och transparent som möjligt.

– Glaset skiftar inte i grönt, vilket vanligtvis brukar vara fallet när det gäller konventionellt ofärgat glas, säger Peter Kjaerboe.

Han avslöjar att husägare och arkitekter i framtiden sannolikt kommer att kunna välja fritt mellan olika nyanser av färgat glas till sina glastak.

Hur länge håller ett glasbelagt tak?

Enligt SolTech Energy, som marknadsför solenergilösningen, håller själva glaspannorna långt över 40 år, medan livslängden på själva systemet är beräknad till minst 40 år.

Och vad kostar det?

Det termiska systemet (glaspannor och ackumulatortank), kostar mellan 80 000 och 100 000 kronor. Enligt beräkningar betalar investeringen av sig genom reducerade uppvärmningskostnader på mellan 10 och 20 år.
– Priset har goda förutsättningar att bli lägre med tiden, eftersom glas är ett billigt material och returglas också fungerar utmärkt att gjuta glaspannor av, säger Peter Kjaerboe.

Text: Katarina Ahlfort

Så fungerar systemet med glaspannor

  • De tvåkupiga glaspannorna, som kan tillverkas av vanligt returglas, kan integreras med traditionella tegelpannor.
  • Genomströmmande luft värms upp för direkt uppvärmning av huset, eller till värmeväxling för vatten i en ackumulatortank.
  • I ackumulatortanken förvaras värme, i form av varmt vatten som kan användas till kranvatten eller till värmeelement/värmeslingor.

Företaget SolTech Energys utveckling

  • Solenergilösningen SolTech System grundar sig på KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning Ljusabsorbatorn.
  • År 2006 bildades företaget SolTech Energy Sweden AB med målsättning att göra uppfinningen tillgänglig för allmänheten, och solenergisystemet fick namnet SolTech System.
  • År 2007 etablerade SolTech Energy sitt huvudkontor i Tullinge, med verksamhetsgrenarna forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning.
  • År 2008 startades dotterbolaget SolTech Energy Meditteraneo S.L  i Malaga, Spanien, med uppgift att sälja systemet i medelhavsländerna.
  • Botkyrka kommun och Nacka kommun har beställt glastäckta tak till kommunala skolor.
  • I Enskede och Hökarängen har byggbolaget Familjebostäder installerat glaspannor på taken till ett antal hyresfastigheter.
  • I Älvsjö har 150 kvadratmeter tak till ett kommunalt dagis täckts av glaspannor, som integrerats med husets värme- och ventilationssystem.