Till innehåll på sidan

KTH och Kina snackar buller

KTH har ett av Europas största akademiska centra för forskning kring transportbuller
KTH har ett av Europas största akademiska centra för forskning kring transportbuller
Publicerad 2010-09-30

Nu ska forskare från Europa och Kina samlas runt miljöproblemet transportbuller, ett av västvärldens riktiga gissel. Att i så stor utsträckning som möjligt minska transportbuller är av största vikt då tidigare forskning visat att det bland annat kan öka risken för hjärtinfarkt. Därtill är transportbuller ett ökande problem i Kina så väl som Europa.

Markus Wallenberg laboratoriet för ljud och vibrationsforskning (MWL) vid KTH ordnar i samarbete med Kinas vetenskapsakademi det första europeiska-kinesiska forumet kring transportbuller.

Transporter, särskilt väg- och spårtrafik, är dominerande bullerkällor i våra städer och ett område där mycket forskning görs inte minst i Europa. För Kina är transportområdet i stark tillväxt och det finns en ökad medvetenhet att undvika de miljöproblem som uppstått bland annat med buller på andra håll i världen.

MWL, som är ett av Europas större akademiska centra för forskning kring transportbuller, har därför ombetts att ordna ett möte där Europas främsta experter på området kan redogöra för kunskaps och forskningsläget. Ytterligare en ambition för mötet är att det också skall tjäna som avspark för gemensamma projekt mellan EU och Kina.

För mer information, kontakta professor Mats Åbom på 08 - 790 79 44 eller matsabom@kth.se.

Besök mötets webbplats

Peter Larsson