KTHare prisad för forskning om synskador

Publicerad 2007-02-22

Sex svenska forskare belönas med priser från Kungl. Vetenskapsakademien. Priserna delas ut för forskningsinsatser inom olika vetenskapsgrenar och i år inbegrips exempelvis forskning om synskador, klimatförändringar, bröstcancer och bildanalys.

Bland pristagarna finns Peter Unsbo, KTH, som har fått det Arnbergska priset på 100 000 kr "för hans tvärvetenskapliga forskning, utveckling och utbildningsinsatser som skapat ny kunskap och nya metoder att förbättra synen för människor med nedsatt ögonfunktion".

Peter Unsbo (f 1966) är teknisk fysiker vid KTHs Fysikinstitution och forskar på ögats optik och då främst i det perifera seendet. Han har starkt bidragit till ny kunskap och nya metoder att förbättra synen för människor med nedsatt ögonfunktion. Unsbo har också väsentligt bidragit till att bygga upp optikerutbildningen vid Karolinska Institutet likväl som vid Högskolan i Kalmar.

Priserna delas ut vid akademiens högtidsdag 31 mars 2007.

Mer om priserna och pristagarna

Olle Blomqvist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-02-22