Till innehåll på sidan

Bolidens VD om gruvindustrin och framtiden

Metallerna som får jorden att gå runt

Bolidens VD Mikael Staffas sitter framför en glasvägg
”Ända sedan bronsåldern har metaller varit fundamentalt nödvändiga för den mänskliga samhällsutvecklingen. Idag behövs metall för att vi ska klara klimatkrisen. Gruvindustrin har en större påverkan än någonsin på samhället", säger Mikael Staffas
Publicerad 2020-09-14

Mikael Staffas, Bolidens VD, beskriver fördomarna mot den svenska gruvbranschen som en lång uppförsbacke att jobba emot.
– Faktum är ju att vi leder industrins teknikutveckling i världen. Miljön i våra gruvor och smältverk har gjort enorma framsteg de senaste decennierna, säger han.

Det har hunnit gå 30 år sedan Mikael Staffas tog examen från KTH. Sedan dess har han haft ledande positioner inom gruvindustrin, en bransch som i dag bidrar med 50 miljarder kronor till Sveriges årliga BNP.
– Det måste till mer och mer elektrifiering om vi i samhället ska kunna bryta fossilberoendet. Metaller är fullständigt nödvändiga för alla förnybara energikällor. Vind- och solkraft, elnät och elbilar – allt detta kräver ännu mer metall framöver, säger Mikael Staffas.

Han brukar påpeka för ungdomar att ”förutom kopparn i mobilens elektronik så går det åt en massa metall till själva mobilsurfen”.
– Hela 10 procent av Sveriges samlade elförbrukning består av personlig surf! Och den elen ska produceras, helst inte på fossil väg. Till det behövs koppar. Och el kommer inte ur två hål i väggen alldeles av sig själv, som många tycks vilja tro.
Han tillägger:
– Många i storstaden blundar och tycks tro att man kan odla koppar på fälten. Och att tunnelbanan drivs med något vegetariskt…

Översiktsbild av Bolidens öppna gruva Aitik
I Sverige finns sammanlagt tre dagbrott och elva underjordsgruvor. Förutom koppar producerar Boliden bland annat zink, nickel och bly. Här en vy från den öppna Aitikgruvan i Gällivare. Foto: Lars deWall

Mikael Staffas poängterar vidare att vi i Norden har förmånen att kunna återanvända koppar för att täcka största delen av behovet.
Detta medan Indien och andra utvecklingsländer i akut behov av utökad metallproduktion för att kunna skapa en tillräcklig mängd förnybar el.
Kan metallen ta slut?
– Det kan bli metallbrist, men det finns gott om metaller i jordskorpan. När de bästa fyndigheterna har använts så måste man ge sig på områden där det är lite dyrare att bryta. Metallpriserna kommer att gå upp, men att den ska ta slut, det tror jag inte.
– Vi rör oss däremot mot en ny situation i samhället: vi är vana vid att olja kan vara grund för krig. Framöver kan krig startas över kontrollen av metall-källor.

Autonomt maskinarbete under jord i Garpenbergs gruva
I gruvbranschen vidareutvecklas fordonsteknik för styrning och automation. Gruvor behöver inte längre inspekteras manuellt utan kan övervakas av drönare. Här pågår autonomt maskinarbete i Garpenberg. Foto: Tomas Westermark

Trots att världsmarknadspriserna för metall har gått ner under den pågående coronapandemin har Boliden inte behövt permittera en enda timme, framhåller Mikael Staffas.
Han har i mediedebatten ställt sig kritisk till det han betraktar som samhällets ”alltför generösa permitteringsstöd”.
– Jag tycker att man ska ge pengar till folk som arbetar, inte till dem som inte arbetar. Och Bolidens balansräkning är byggd för lågkonjunkturer. Vi står stärkta inför framtiden. Vi ska inte avveckla, vi ska utveckla.

Jobben finns i glesbygd

Boliden har i dagsläget drygt 6 000 medarbetare i Sverige, Finland och Irland, varav 3 500 är verksamma i svensk glesbygd och på mindre orter i Sverige.

Mikael Staffas porträttbild
”Vi rekryterar allt fler kvinnor och nysvenskar till den här branschen, både på ingenjörssidan och bland gruvarbetare. Vi söker dataingenjörer, fysiker och kemister – alla ska känna sig manade söka jobb hos oss”.

– Ska man jobba med oss ska man tycka om att bo i glesbygd. Vara beredd att arbeta där gruvorna och smältverken finns. Här får både nybakade ingenjörer och icke-akademiker jobbmöjligheter, säger Mikael Staffas.
– Men det är svårt att få stockholmare att flytta upp, så vi anställer många från universiteten i Luleå och Umeå. Men vi ger inte upp, vi ska nog få fler KTH-ingenjörer att flytta norrut.

Vart bor du själv?
– Ja, jag bor ju i Stockholm, så jag får vara lite försiktig här... Men jag har tidigare i min karriär bott i Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Och jag har arbetat och bott i USA, Frankrike, Tyskland, Japan och Ryssland. Man ska inte vara rädd för att flytta för att kunna jobba med det man är intresserad av.

Katarina Ahlfort
Foto: Håkan Lindgren

Fakta Mikael Staffas

Yrke: VD för Boliden. Tidigare, direktör affärsområde Boliden Gruvor, CFO vid Södra Skogsägarna samt partner på McKinsey & Co.
Aktuell som: KTH-alumn med fortsatt engagemang i KTH , genom föreläsningar och mentorskap för att lotsa studenter ut i arbetslivet.
KTH-utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, examen 1990.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-09-14
Hej där, Patrick Siegbahn - konsumentaktivist och finansiell rådgivare
Hej där, Anders B.O. Jonsson - aktuell med boken "Ingenjören som fick nog och drog"
Hej där, Rickard Eklöf - medgrundare till nystartade företaget Mendi
Hej där, Monica Fagraeus Lundström - vd på Boksnok, en ny app som ska ge barn en ny läsupplevelse
Hej där, Emil Berlin - initiativtagare till Håll Sverige igång
Peter Arvai, Prezi
KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan
En problemlösare med kometkarriär
Det har ju gått bättre än vad jag själv kunnat föreställa mig
Slumpen avgör var man hamnar
Mentorprogrammet en bro mellan student och arbetsmarknad
Bolidens VD om gruvindustrin och framtiden