Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Året var 2007 när det utlystes en internationell tävling för den nya Arkitekturskolan. Fyra internationella arkitektkontor plockades ut bland de tävlande. Det blev KTH-alumnerna Bolle Tham och Martin Videgård som vann. Deras Arkitekturskola i cortenstål stod ut bland konkurrenterna. Efter åtta års intensivt arbete invigs nu skolan den 12 oktober.

Foto: Åke E:son Lindman

Höstterminen har just börjat. Den sista sensommarvärmen ligger tät över KTH Campus. Byggnadsställningarna är nedmonterade och tunneln som vi hukat oss under i ett par år är bortforslad. Vi är många som tar vägen förbi den roströda byggnaden med spegelblanka fönster som fångar vita moln från blå himmel. Den är snygg, känns fräscht modern och är långt ifrån insmickrande. Roströd stålfasad, synliga lastbärande delar och svängda glas fritt utplacerade i fasaden.

Året var 2007 då det utlystes en internationell tävling för den nya Arkitekturskolan. Det blev KTH-alumnerna Bolle Tham och Martin Videgård som vann.

– Vi var det unga kontoret i sammanhanget så det var otroligt roligt att vi lyckades vinna tävlingen, säger Bolle Tham.

Tham & Videgårds förslag stod ut bland konkurrenterna. Deras Arkitekturskola i cortenstål har en tydlig egen identitet men bevarar samtidigt gårdsrummet i de svängda fasaderna. I glaset speglas Lallerstedts klassiska mörka handslagna KTH-tegel.

– Det är väldigt roligt att den nu står klar efter mer än åtta års arbete, berättar Martin Videgård.

Martin Videgård (t.v) & Bolle Tham (t.h) Foto: Jonas Lindström

Visionen var ett campus där flera institutioner kommunicerar med varandra. Utifrån den tanken ritande de in skolan vid Osquars Backe. De berättar att det finns många fördelar med att flytta upp Arkitekturskolan till KTH Campus, inte minst då det blir närmare till den sakkunskap som finns på andra institutioner, vilket ger nya samarbeten och synergier.  

Bolle Tham A-91

Född: 1970

Martin Videgård A-93

Född: 1968

De läste båda arkitektur på 90-talet och berättar att de tillbringade all vaken tid i skolan på Östermalmsgatan 26. Ateljéerna fungerade som festlokaler.

Bolle Tham och Martin Videgård vurmar för den gamla 70-talsskolan på Östermalmsgatan.  

– Den gamla A-byggnaden är en stark representant för sin tid och intressant i sin robusta arkitektur.

De berättar att studenterna på den tiden tog flera egna initiativ om vilken inriktning kurserna skulle ha.

– Undervisningen var extremt fri, det var mycket upp till oss själva att utforska arkitekturfältet. Det var en intensiv och otroligt rolig period.

– I efterhand kan man konstatera att det här systemet fungerade bra för oss som hade ett eget intresse av ämnet, men mindre bra för de studenter som bara ville tenta av kurserna, de hade nog gärna sett en tydligare undervisningsstruktur.

Martin Videgård läste två år på Konstfack innan han hoppade på arkitekturen.

– Arkitekturen griper in i samhällsbyggnadsfrågor på ett direkt sätt, något som intresserade mig, berättar Martin.

– Det är en stor skillnad på att arbeta som arkitekt och som fri konstnär. Men det finns en potential i arkitektur som kan ge skönhetsupplevelser utöver den rena funktionen. De flesta känner ungefär samma sak inför vacker ljusföring och bra proportioner.

Åke E:son Lindman

Bolle Tham förklarar att det i arkitektens uppdrag ligger att se möjligheterna i varje situation.

– Det gäller att veta hur man bygger enkelt och effektivt, med sunda material och konstruktioner för att uppnå långsiktig kvalitet och hållbarhet. Det är arkitektens ansvar.

Arkitekten är en generalist som måste förstå alla delar som ingår i byggprocessen. Det räcker inte med att ha koll på hur en viss rumslig verksamhet fungerar, som en hur en skola eller ett laboratorium ser ut, man måste också förstå klimat- och energiteknik, ekonomi och konstruktion.

– Det är tacksamt eftersom man aldrig blir fullärd, det finns alltid mer att utforska.

De senaste åren har Tham och Videgård föreläst internationellt och de har en gästprofessur i Düsseldorf.

Båda två tror på internationellt utbyte. Det menar att det vore värdefullt om Arkitekturskolan kunde inrätta kortare gästprofessurer med målsättning att få in de främsta arkitekterna i undervisningen. Det skulle bidra till att bredda ämneskunskapen och bygga en starkare kultur kring yrket.

– Men att vara arkitektutbildad på KTH känns väldigt bra, det är vi stolta över.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2021-03-10
Hej där, Patrick Siegbahn - konsumentaktivist och finansiell rådgivare
Hej där, Anders B.O. Jonsson - aktuell med boken "Ingenjören som fick nog och drog"
Hej där, Rickard Eklöf - medgrundare till nystartade företaget Mendi
Hej där, Monica Fagraeus Lundström - vd på Boksnok, en ny app som ska ge barn en ny läsupplevelse
Hej där, Emil Berlin - initiativtagare till Håll Sverige igång
Peter Arvai, Prezi
KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan
En problemlösare med kometkarriär
Det har ju gått bättre än vad jag själv kunnat föreställa mig
Slumpen avgör var man hamnar
Mentorprogrammet en bro mellan student och arbetsmarknad
Bolidens VD om gruvindustrin och framtiden