Vill du skapa eller koppla ett ORCID iD till KTH?

KTH:s ORCID-applikation

Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett internationellt personregister för forskare.

Varje forskare får via Orcid ett unikt id som kan användas för att underlätta och möjliggöra publicering och ansökningar, vilket är till nytta för KTH:s forskare och KTH.

Besök orcid.org om du vill veta mer. Mer information finner du på KTH:s sida om Orcid .

Om du är forskare eller doktorand skapa eller koppla ditt ORCID-id  här.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-03-27