Skip to content

En utbildningsfokuserad vecka

Påskfirande och påskledighet närmar sig med stormsteg, även om vårvärmen håller sig borta, men trots att detta är en kortvecka så har jag ändå hunnit delta i många olika utbildningsrelaterade aktiviteter. Den allra första genomfördes redan på söndagen då KTH arrangerade det första tillfället av Öppet Hus. Öppet hus är ett unikt tillfälle då intresserade personer kan få svar på alla sina frågor och funderingar inför högskolevalet. KTH ordnar så att de får träffa studenter, lärare och studievägledare från alla våra grundutbildningar, gå på rundvandringar på campus samt lyssna på seminarier från de olika utbildningsprogrammen. Jag bifogar några bilder från ITM-skolans montrar som visar ett axplock av spännande saker som presenterades:

På tisdagen hade sen KTHs GA (grundutbildningsansvariga) grupp och Per Berglund intressanta strategiska diskussioner i relation till kommande förändringsarbete som ska göras för KTHs alla utbildningar. Tex diskuterade vi de förändrade behörighetskraven för studier på avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram, förändringar av årscykeln för utbildningsinformation, samt bildande av en arbetsgrupp för utredning av KTHs ”Makerspace”.

Sen under lunchen på tisdagen fick den som ville veta hur KTH arbetar med hållbar utveckling en intressant dragning av Göran Finnveden (som är vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys). En av Göran poänger var att; Utbildning för hållbar utveckling omfattar både innehåll, pedagogiska metoder och lärandemiljö. Problem och utmaningar som studenterna möter inom utbildning för hållbar utveckling kännetecknas av komplexitet”. Något som är viktigt för oss att bära med oss nu under arbetet med analyserna av alla ITM-skolans program. Göran berättade också att UKÄ:s gjorde en tematisk utvärdering med fokus på hållbar utveckling under år 2017 och efter denna utvärdering fick KTH glädjande nog omdömet; Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning”.

Så för den som är intresserad av ännu mer hållbarhets seminarier kan jag berätta att KTH kommer arrangera en internationell konferens, ISCN Sustainable devlopment: acting  with a purpose, i Juni 2018. Läsa mer >>

Så nu är det dags att önska – glad påsk!

/Anna Jerbrant, GA