Skip to content

Welcome back to work!

In English further down.

Välkommen tillbaks till jobbet!

Kära kollega, först och främst vill jag välkomna dig tillbaks till KTH efter semestern. På grund av reserestriktioner antar jag att du har tillbringat sommaren i Sverige. Kanske har du till och med upptäckt några nya guldkorn i ditt närområde? Hur som helst så hoppas jag att du har fått chansen att vila och njuta och gjort dig redo att kicka igång terminen med ny kraft!

KTH:s ledning har precis lämnat nya besked om att vi ska ha som målsättning att arbeta minst två dagar i veckan på campus om omständigheterna tillåter det. Våra enhetschefer är än mer viktiga i och med att de leder arbetet med att planera verksamheten. Nya grepp måste tas. Det kan exempelvis vara så att arbetstiden på KTH planeras så att personal inte åker i rusningstrafik. Det kommer alltså innebära att det blir en kombination av distansarbete och arbete på campus samt att möten till stor del kommer att vara digitala även i höst.

Du som redan har börjat arbeta på KTH campus har nog inte kunnat missa våra nya studenter. ”Nollorna” välkomnas av både ITM-personal och faddrar och vi kan höra dem sjunga och spela musik precis som tidigare år. Ibland känns det nästan som vanligt, men i själva verket är situationen långt ifrån vanlig.

Undervisning kommer att fortsätta ske digitalt med vissa inslag av salsundervisning i en del kurser. Vårt fokus är att låta de nya studenterna på grund- och mastersnivå ha vissa föreläsningar på våra campus. Det är extra viktigt att de nya studenterna får en bra start i sin nya studiemiljö för att de ska kunna gå hela vägen i mål och få ut sin examen.

Pär Jönsson fishing

Avslutningsvis tänkte jag dela med mig av ett par semesterminnen. Jag var faktiskt större delen av tiden hemma i trädgården, där jag odlar grönsaker och bär av olika slag. De har jag njutit av i sommar! Dessutom har jag lärt mig äta ogräs som jag vanligtvis kastar i komposten. En tripp till Fish at rockHälsingland med familjen blev det också, där vi vandrade i de vackra skogarna kring Harsa och besökte en av mina favoritplatser Järvzoo. Lite fiske blev det också och jag lyckades få upp ett par öringar ur den klara fjällsjön, som ni kan se på bilderna.

/ Pär Jönsson, Skolchef vid ITM

Welcome back to work!

Dear colleagues,
I wish to warmly welcome all of you back to KTH after your vacations. Due to the travel restrictions, I assume that most of you have spent your vacations in Sweden? Maybe you even discovered some new lovely places in your nearby area? In any case, I hope that you now had had a chance to relax and enjoy and are ready to start this new working period with some extra energy!

Today, KTH’s management gave new information that we should work at least two days a week on campus if the circumstances allow. Our unit managers are very important in that they lead the work of planning the business. New ways must be tried. It is possible, for example, that working hours at KTH are planned so that staff do not travel in rush hour traffic. Thus, there will be a combination of working from home and on site this autumn, and meetings will mainly be digital.

Some of you that has started to work on site has already seen that the new students have arrived at KTH. The, so called, zeros (nollor) are taken care of both by the ITM personnel as well as by the older students. We can hear singing and music as usual this time of the year. It is almost like one feel that things are as normal, but they are not. Teaching will continue to take place by using digital tools even though we now start to introduce class room teaching in some courses. The focus is to let the new Bachelor and Masters students to attend some classes at KTH. It is especially important to make sure that the new Bachelor students get a good start in their new study environment to ensure a successful study progress.

Pär Jönsson fishing

Finally, I wish to share something of what I have done this summer. I actually spent most of the time in my home. We grow lots of vegetables and berries so I have enjoyed eating them as well as learned how to eat some of the weeds that I normally remove and throw away. I took a short trip to Fish at rockHälsingland with my family to walk in the beautiful forests around Harsa and to visit one of my favorite places in Sweden, namely Järvzoo (jarvzoo.se). I also did some fishing and was able to catch some trout in a really beautiful mountain lake, as you can see from the pictures.

/ Pär Jönsson, Head of the ITM School