Skip to content

Looking forward to see the light in the tunnel

Photo: Hölickgrottorna at gladahudik.se.

In English further down.

Längtar efter att se ljuset i tunneln

Välkommen tillbaka till KTH, kära kollegor! Jag hoppas att ni njutit av er sommarledighet trots det något instabila vädret.

Den här tiden på året är väldigt hektisk och ljudintensiv – som det ska när de nya studenterna kommer. Jag har faktiskt redan hört dem sjunga utanför mitt rum. Utbildningen är en av de viktiga hörnstenarna för KTH och speciellt för ITM, som har del i undervisningen av nästan en tredjedel av studenterna på KTH. I år har ITM tagit in fler studenter än förra året på de flesta utbildningsprogram. Det följer rektor Anders strategi att uppfylla de utbildningsmål som regeringen ställt upp, men som KTH inte uppfyllde förra året.

Jag tror att denna höst kommer att bli krävande – men också givande – för oss alla. Oavsett om vi är anställda som lärare, administratör, tekniker, forskare etc kommer vi alla att vara delaktiga i nya processer som drivs av den nya rektorn för att vi ska få ett ännu mer konkurrenskraftigt KTH. Låt oss arbeta tillsammans så gott vi kan i team för att lyckas med dessa utmaningar. Inspiration kanske vi kan hämta från det fantastiska svenska fotbollslaget, som verkligen har visat oss hur ett lag ska arbeta tillsammans för att bli framgångsrika!

Som vanligt delar jag med mig av några av de saker jag gjorde under min semester. I år provade jag något helt nytt, tack vare min son. Jag försökte krypa i grottor, Hölickgrottorna som ligger strax utanför Hudiksvall. Jag måste säga att det var ett riktigt äventyr. Jag var inte lika modig som min son som kröp överallt i grottsystemet, men jag utforskade några. Jag måste erkänna att jag blev riktigt glad över att se ljuset i tunneln när jag kröp mot utgången. Jag rekommenderar inte personer som har en tendens till klaustrofobi att prova grottkrypning!

I övrigt tillbringade jag det mesta av tiden med att arbeta i trädgården. Jag byggde en pergola utifrån idéer som jag fick på Youtube där folk bygger fantastiska saker. Som du kan se har pergolan stora möjligheter för växter att klättra på sidorna. Nu är frågan: vad man ska plantera?

Jag ser fram emot att ses på KTH igen!

/Pär Jönsson, skolchef för ITM-skolan

 

Looking forward to see the light in the tunnel

Welcome back to KTH, dear colleagues! I hope that you enjoyed your summer vacations despite the unstable weather.

This time of the year is very hectic and noisy, it’s the new students arriving. As a matter of fact, I have already heard them singing outside my room. The education is one of the important corner stones for KTH and especially for ITM, who takes part in teaching of almost one third of the students at KTH. This year ITM has admitted more students than last year in most educational programs. It follows President Anders’ strategy to meet the educational goals set by the government, which KTH did not meet last year.

I believe that this fall will be demanding – but rewarding – for all of us. Regardless of our employment as a teacher, administrator, technician, researcher, etc we will all be involved in new processes, which are driven by the new President to form an even more competitive KTH. Let us work together the best we can in teams to be succeed with these challenges. Let us take inspiration from the fantastic Swedish soccer team, who has really showed us how a team should work together to be successful!

As usual I share some of the things I did during my vacation. This year I tried something totally new, thanks to my son. I tried crawling in caves! More specifically, we visited the Hölick caves just outside Hudiksvall. I must say that it was quite an adventure. I was not as brave as my son, who crawled everywhere in the cave system, but I explored some of the caves. I must admit that I was really happy to see the light in the tunnel as I crawled towards the exit. Based on that experience, I do not recommend people that have a tendency for claustrophobia to try it!

Overall, I spent most of the time working in the garden. I constructed a pergola based on ideas I got from other people building fantastic things on Youtube. As you can see, the pergola has ample opportunities for plants to climb on the sides. Now, the questions is what to plant?

I am looking forward to meet you at KTH again!

/Pär Jönsson, Head of the ITM School