Skip to content

The half-life of knowledge is 3-5 years

Photo: Charlotte Holgersson In English further down. Halveringstiden för kunskaperna är 3-5 år För ett år sedan initierade utbildningsnämnden (UN) en utredning med sikte att formulera former och villkor för framtidens utbildning på KTH. Tidshorisonten är tio år och fokus ligger på förändringar som krävs för att KTH ska förbli en högaktuell utbildningsaktör. Som vicerektor … Continue reading “The half-life of knowledge is 3-5 years”

Thoughts about the future education

In English further down. Tankar om framtidens utbildning Utbildning i förändring Idag är det måndag den vecka då begränsningarna för antalet deltagare vid olika tillställningar och event tas bort, vilket medför en hel del förändringar för vår undervisning – igen. Själv har jag undervisat i hybridformat både under vårterminen och ännu mer sedan höstterminens start … Continue reading “Thoughts about the future education”

Busy days when teachers wrap up the third pandemic semester

In English further down. Dags att knyta ihop den tredje pandemiterminen Nu börjar den andra vårterminen präglad av covid-19-pandemin lida mot sitt slut och jag är verkligen imponerad av allt som ITM-skolans medarbetare gjort för att säkerställa att våra studenter får den undervisning de behöver, trots de begränsningar vi tvingats till. Men efter sommaren och … Continue reading “Busy days when teachers wrap up the third pandemic semester”

New support for teachers and a president visit

In English further down. Nytt undervisningsstöd till lärarna och ett rektorsbesök Nu är det ett år sedan covid-19-pandemin tvingade oss att ställa om till digital undervisning och ännu är det oklart när vi kan börja skruva upp campusundervisningen igen. Därför kommer jag att använda den här bloggen för att prata om det ökade stödet för … Continue reading “New support for teachers and a president visit”

Students get a second examination chance

In English further down. Nu erbjuds studenter extra examination PriU-grupperna bjuder in till diskussion Hoppas ni alla fått en bra start på terminen och era kurser i period 3. Själv är jag ansvarig för en projektledningskurs med ca 180 studenter där all undervisning och examination sker på distans, och allt arbete med den är både … Continue reading “Students get a second examination chance”