Till innehåll på sidan

De vill hjälpa robotar att samarbeta

Mustafa Al-Janabi och Elisa Bin arbetar med en radiostyrd bil vid ett bord.
Mustafa Al-Janabi and Elisa Bin are two of the three founders of ABConnect. At the KTH Integrated Transport Research Lab, they develop software that will make it easier for robots and computers to communicate. At KTH Innovation, they get help developing their solution towards the market.
Publicerad 2022-09-28

Tänk dig att du åker i din självkörande bil på en stadsgata, och närmar dig en busshållplats. Utom synhåll börjar en person gå ut i gatan, rakt i din färdväg. Din bil kan bara reagera på det den kan se, så risken är nu stor att ni kommer krocka. Men tänk om bussen hade kunnat varna din bil att en fotgängare är på väg ut i gatan? Det är framtiden som KTH-spinoffen ABConnect vill skapa.

Smarta städer där fordon kommunicerar med varandra. Uppkopplade bondgårdar där maskinflottor jobbar tillsammans för att så och skörda. Drönare som levererar varor till körande lastbilar. Ett av teamen i Batch 14 i KTH Innovations förinkubatorprogram heter ABConnect. Deras mål är att göra det enklare för robotar att kommunicera med varandra, och på så vis skapa en smartare framtid.

Mustafa Al-Janabi, Frank Jiang och Elisa Bin utomhus framför ett gult hus och buskar.
Mustafa Al-Janabi, Frank Jiang och Elisa Bin har grundat ABConnect.

- Fler och fler robotar används varje dag, men just nu finns inget enkelt system att köpa för att låta dem prata med varandra och andra uppkopplade maskiner på ett tillförlitligt och effektivt sätt, säger Frank Jiang, en av grundarna av ABConnect. Vi bygger en lösning som låter företag skapa kommunikationsnätverk mellan sina datorsystem och automatiserade robotar.  

Träffades i labbet

ABConnect grundades av tre personer med koppling till KTH:s Integrated Transport and Research Lab  (ITRL). Mustafa Al-Janabi fick först kontakt med labbet i en projektkurs. Efter kursens slut fick han ett deltidsjobb som forskningsingenjör. Där träffade han Frank Jiang och Elisa Bin, som båda är doktorander på Avdelningen för reglerteknik vid KTH, och är affilierade med ITRL. De tre började jobba tillsammans på systemet som skulle bli ABConnects första produkt.

- Som forskare jobbar vi med självkörande bilar, berättar Frank. Idén bakom vår lösning kommer från det faktum att självkörande bilar inte kan lösa problem som de inte kan se. Om de kunde få information från andra fordon, eller kanske från någons telefon eller vägnätverket till exempel, så skulle det öka säkerheten på våra vägar.

Fler delade samma problem

De insåg snart att de hittat ett problem som var värt att lösa.

- På sätt och vis så byggde vi helt enkelt en lösning på de problem vi själva upplevt, säger Mustafa. Efter att ha pratat med KTH Innovation så insåg vi att andra människor och företag kanske upplevt samma problem. Efter att ha frågat runt så såg vi att det definitivt fanns kommersiella möjligheter. Vi kunde inte hitta några system som löste problemet på ett dynamiskt sätt som kan skalas upp.  

Kan användas i smarta jordbruk

Behovet för den typen av system som ABConnect utvecklar kommer sannolikt att växa ju mer uppkopplat och automatiserat vårt samhälle blir. Ett exempel är så kallat smart- eller precisionsjordbruk, där lantbrukare använder automatiserade robotar för att bruka sin mark.

- Om du har en grupp automatiserade robotar som ska skörda en åker, så gör vår lösning det enkelt att samla in data från deras sensorer på ett centraliserat sätt, säger Elisa Bin. De kan samarbeta för att skapa en karta över området, och vi kan till exempel kommunicera till olika robotar var de får köra och inte. Om något oväntat händer, som att ett barn går ut på åkern, så ska alla robotar kunna kommunicera och reagera omedelbart.  

Andra med liknande utmaningar

I förinkubatorprogrammet  kom Frank, Elisa och Mustafa in i en community med andra team som brinner för att utveckla sina idéer. Programmet, som pågår i tolv månader ger tillgång till prioriterat stöd från KTH Innovations team, workshops om affärsutveckling varje vecka, och en tydlig plan att följa.

- Vi har träffat så många andra team som har liknande utmaningar som oss, men är på en annan slags resa, säger Elisa. Det finns så mycket att lära sig, både från coacherna, men också från andra team. Vi hittar sätt att hjälpa varandra och att hitta nya möjligheter. Jag tror att det är vad som sticker ut mest för mig.

Fjärrstyrd bil i förgrunden, Mustafa Al-Janabi står i bakgrunden
Tekniken, som testas på små, fjärrstyrda bildar, ska i framtiden kunna användas för att till exempel koordinera robotar i smarta jordbruk.

Programmet är öppet för team grundade av studenter, forskare och anställda på KTH. Det bygger på KTH Innovations öppna stöd och riktar sig till team som är motiverade för att göra sina idéer till verklighet.

- Det är uppfriskande, säger Frank. Som forskare så interagerar vi oftast med andra forskare, och särskilt de som jobbar inom vårt eget fält. Så det är jättebra att hitta en gemenskap i att starta företag tillsammans med andra från alla delar av KTH.  

Kombinerar studier eller forskning med startup

Alla i programmet kombinerar studier eller forskning med att utveckla sitt startupprojekt. Att hitta struktur kombinationen kan vara svårt, men programmet ger en tydlig plan att följa.

- Det enklaste sättet att uppskatta någonting är att föreställa sig hur det hade varit om du inte hade haft det. Jag har svårt att tänka mig att vi hade kommit någonstans utan stödet från KTH Innovation, säger Mustafa.  

Ser många användningsområden

Under det senaste året har ABConnect startat pilotprojekt och fått kommersialiseringsfinansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). I framtiden hoppas de kunna bidra till en mer uppkopplad värld, där vi kan lösa mänsklighetens utmaningar på ett mer effektivt och hållbart sätt. Teamet ser många användningsområden för sin mjukvara; från att bättre förstå våra skogar, till att minska utsläppen från våra vägnät och minska vattenåtgången på lantbruk.

- Kommunikation mellan människor är svårt, och mellan robotar är det ännu svårare, säger Mustafa. Vi vill hjälpa robotar att bli ännu smartare och bättre på att samarbeta, så att de kan hjälpa oss. Vår slogan är ”Möjliggör framtiden”, och det är vår vision för ABConnect. Om fem år vill vi vara ett större team och att vår mjukvara ska användas i mer än ett land.  

Text & bild: Lisa Bäckman

Om ABConnect

  • ABConnect grundades 2021 av Frank J. Jiang, Mustafa Al-Janabi & Elisa Bin . 
  • Frank Jiang är doktorand på Avdelningen för reglerteknik  vid KTH och är affilierad till KTH:s Integrated Transport and Research Lab (ITRL)  och Digital Futures .
  • Elisa Bin är doktorand på Avdelningen för reglerteknik vid KTH och är affilierad till KTH:s Integrated Transport and Research Lab (ITRL).
  • Mustafa Al-Janabi har studerat Systemteknik och robotik  och Fysik vid KTH, och jobbar nu som forskningsingenjör vid ITRL. 
  • ABConnect har startats med stöd från KTH Innovation. De har fått affärsutvecklingscoaching, stöd från patentingenjör och jurist, kontakter med investerare och mycket mer. De deltar i KTH Innovations förinkubatorprogram, Batch 14, och har gått Testdrive Deeptech , ett program som drivs i samarbete mellan KTH Innovation och Sting. 
  • www.abconnect.io