Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Halvledarbrist kommer fortsätta i åratal

Olika typer av elektroniska kretsar bestående av halvledarkomponenter.
Olika typer av elektroniska kretsar bestående av halvledarmaterial. Foto: Jonas Svidras / Unsplash

NYHET

Publicerad 2021-12-28

Först när någon av de få stora tillverkarna av halvledare hunnit uppgradera sin fabrik för större tillverkningsvolymer kommer dagens halvledarbrist att minska. Det säger Per-Erik Hellström, universitetslektor på KTH.

Intel, Samsung och TSMC, det är de tre största tillverkarna av halvledare varav TSM har 50 procent av marknaden. Men så har det inte alltid varit. För tjugo år sedan hade alla stora tillverkare som Ericsson, IBM, AMD och många fler företag egna fabriker. Det säger Per-Erik Hellström när han berättar historien om en bransch som förändrats mycket under de två senaste decennierna. Vartefter tillverkningen blir allt mer avancerad, och priset på halvledare pressas, läggs många fabriker ner.

– Idag behöver man enorma försäljningsvolymer för att kunna räkna hem intäkter och nya fabriker. Att tillverka integrerade kretsar som består av just halvledare är en väldigt avancerad process. Tillverkningen av dem är en global värdekedja i sin mest sofistikerade form. Ingen annan produkt som är så extremt globaliserad, berättar Per-Erik Hellström.

Fordonsbranschen en liten aktör

Integrerade kretsar ingår numera i all elektronik. De finns precis överallt. Från brödrostar och enklare LED-ljus till avancerade bilar och lastbilar. Transportsektorn är en bransch där halvledarbristen varit som allra största det senaste året. Fordonsbranschen står dock bara för ett par procent av inköpen av integrerade kretsar.

Porträttfoto på Per-Erik Hellström
Per-Erik Hellström, universitetslektor på KTH.

– När pandemin slog till drog fordonsindustrin in sina ordrar samtidigt som människor fortsatte att köpa datorer, mobiltelefoner och brödrostar. Det var där eftersläpningen uppstod.

Idag, när pandemin börjat klinga av, säljer bilar och lastbilar lika bra som aldrig förr, men antalet riktigt stora halvledartillverkare är fortfarande bara tre. Särskilt när det gäller mer avancerade integrerade kretsar där de tre aktörerna dominerar marknaden fullständigt.

Lösning kostar 100 miljarder dollar

Enligt Per-Erik Hellström finns det idag ingen snabb lösning på problemet. Det är först om ett par år när TSMC är klar med expansionen av sina fabriker, en investering om 100 miljarder dollar, som det kommer att gå att tillverka fler halvledare. 

– Vi ska dock veta att det idag bara finns en enda leverantör av en specifik utrustning för tillverkning av riktigt avancerade integrerade kretsar, och det är nederländska ASML.
 
Givet att allt går i cykler kan det också bli så att någon av de tre stora tillverkarna inom loppet av tre-fyra år står inför stora ekonomiska problem då efterfrågan på halvledare går ner. Då kan världen, enligt Per-Erik Hellström, befinna sig i en situation där det bara finns en tillverkare av utrustningen som behövs för tillverkning, och kanske två tillverkare av halvledare.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Per-Erik Hellström  08 - 790 43 25 eller pereh@kth.se.

Faktaruta

  • Bristen på halvledare avser integrerade kretsar, inte materialet kisel. Kisel är nämligen det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre och om man mäter med vikt upptar kisel 25,7 procent av grundämnena i jordskorpan.
  • Givet att varje tillverkare av elektronik förhandlar direkt tillverkarna av halvledare så finns det ingen direkt publik siffra som anger vilken prisökning som integrerade kretsar drabbats av. Men enligt branschkännare som Per-Erik Hellström varit i kontakt med så pratas det om en prisökning om 20 till 30 procent.
  • Nackdelen med att det idag endast finns ett fåtal tillverkare av integrerade kretsar på marknaden är att detta kan generera akut brist på halvledare. Samtidigt är det låga antalet tillverkare en fördel. Enligt Per-Erik Hellström bidrar det till att kostnaden per krets bli så låg som den är, vilket i sin tur håller priserna nere på elektronik.