Till innehåll på sidan

Hur man förutsäger en konversation

Gabriel Skantze and Erik Ekstedt från Avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH)

Erik Ekstedt och Gabriel Skantze från Avdelningen för tal, musik och hörsel
Publicerad 2022-09-26

SIGIDALs best paper award gick till Erik Ekstedt och Gabriel Skantze från Tal, musik och hörsel (TMH). Deras modell kan förutsäga vad som kommer att hända under de kommande två sekunderna av ett samtal. Forskningen förbättrar interaktionen mellan människor och konversationssystem, som sociala robotar eller röstassistenter.