Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Meet our new colleagues at Learning in STEM

Published Sep 02, 2021

We have three new colleagues at the Department of Learning/Learning in STEM who will be part of the research group HEOS (Higher Education Organization Studies). Here is an overview of their talents. Welcome to our department.

Department of Learning

The Department of Learning  belongs to the School of Industrial Engineering and Management (ITM)  and is organised in three units and one center. Digital Learning , Language and Communication , Learning in STEM , The House of Science .

HEOS - Higher Education Organization Studies

Khayala Ismayilova

Khayala Ismayilova

Khayala Ismayilova avslutade sin doktorsexamen vid University of York, Storbritannien. Hennes doktorsavhandling undersökte universitetslärares självförmåga för forskning och undervisning och dess relation till deras arbetsglädje. Innan hon började på KTH har hon arbetat som postdoktor vid Institutionen för utbildning, Stockholms universitet sedan september 2019 där hon började direkt efter att ha avslutat sitt doktorandprojekt.

Som medlem i forskargruppen Higher Education Learning Practices (HELP) inkluderade hennes arbete vid Stockholms universitet forskningsprojekt om att undervisa kreativt i högre utbildning; Svar på nödundervisning vid distans vid Stockholms universitet (student- och lärarperspektiv) och global jämförelse av Coronavirus påverkar studenter och instruktörer i post-sekundär STEM.

Khayala Ismayilovas främsta forskningsintresse fokuserar på studenter och universitetslärares icke-kognitiva attribut (särskilt motivation); undervisning och lärande i högre utbildning; blandad metod.

Malaquias Zildo António Tsambe

Malaquias Zildo António Tsambe

Malaquias Zildo António Tsambe är postdoktor vid KTH, forskargrupp HEOS (Higher Education Organization Studies). Han är biträdande professor vid Institutionen för studier i miljöteknik vid Pedagogic University of Maputo, Moçambique. Har doktorsexamen i miljöhygien och vattenresurser, Master i utbildningskemi och grundutbildning i kemi. Hans främsta forskningsintressen är miljöutbildning, livscykelbedömning (LCA), livscykelhållbarhetsbedömning (LCSA) och högre utbildning och hållbarhet. Han är medlem i Environmental Education Association of Sothern Africa (EEASA). Egentligen utvecklar han sin postdoktorala forskning om högre utbildning och hållbarhet, med fokus på hur lärosäten bidrar till att förverkliga 2030 -agendan (policyer, praxis och engagemang).

 Malaquias Zildo António Tsambe

Malaquias Zildo António Tsambe
malaqu@kth.se 

Researchgate.net

Herieta Massango

Herieta Massango

Herieta Massango är professor i fysik ansluten till Institutionen för studier i miljöteknik vid Pedagogiska universitetet i Maputo. Hennes främsta intressen är hållbar utveckling inom högre utbildning, energi och miljö (utveckling och tillämpning av hållbar energiproduktionsteknik samtidigt som miljömässig hållbarhet säkerställs), utbildning i vetenskap, teknik och samhälle och akademiskt arbete. Hon är för närvarande involverad i projekt som fokuserar på att förbättra kvaliteten och relevansen av den inledande lärarutbildningen och i projekt som fokuserar på att förbättra livskvaliteten för den moçambikanska befolkningen, särskilt på landsbygden genom att tillämpa teknik som använder de förnybara energikällorna som sol, biomassa och andra. Herieta har yrkeserfarenhet från att arbeta med högre utbildning inom utbildning, laboratorier och administrativa tjänster. Hon är för närvarande avdelningschef i riktning mot forskarutbildning vid Pedagogiska universitetet i Maputo och hon är ansluten till CHEPIS Post-Doctoral program, som erbjuds av UEM i samarbete med KTH och UWC. Herieta har en doktorsexamen i konst- och vetenskapsutbildning, Master of Science, Technology and Society Education allt från Hiroshima University och examen i fysik från Pedagogical University of Maputo.

Pågående projekt