Till innehåll på sidan

Sandra Thengius – jobbar för ett hållbart transportsystem

Sandra Thengius var till en början tveksam till studieinriktningen elkraftteknik, men under tiden på KTH kände hon att hon hittat helt rätt. Nu jobbar hon med att möjliggöra omställningen till ett mer elektrifierat transportsystem och bidrar till en mer hållbar framtid.

Sandra Thengius.

FAKTA OM SANDRA

Namn: Sandra Thengius

Jobb: Batteriprestandaingenjör och systemkoordinator

Intervju med Sandra Thengius, batteriprestandaingenjör och systemkoordinator på Scania

Hur fick du upp ögonen för energi och miljöutbildningen på KTH?

– Jag har alltid tyckt om matte och naturämnen i grundskolan och under gymnasiet började jag intressera mig för biologi och klimatfrågor. När jag sedan valde utbildning så kändes energi och miljö som en perfekt blandning av det jag var bra på och det jag brann för. Under mastern fick man sedan välja vilken inriktning man ville fokusera på och jag var då helt inställd på att jag skulle läsa mer om miljöpolicys och vattenteknik. Inriktningen Elkraftteknik var till en början helt uteslutet eftersom jag visste hur mansdominerad branschen var, men när jag började förstå hur beroende vi är av hållbar elförsörjning så kändes det plötsligt helt rätt.

Har du haft någon förebild som inspirerat dig under tiden?

– Mitt första sommarjobb på ett teknikkonsultföretag fick jag tack vare att jag haft sporadisk kontakt med deras energichef sedan tidigare. Hon var den första kvinnan på en ledarposition jag stött på i en tekniktung bransch och hennes driv inspirerade verkligen mig att fortsätta. Det blir så tydligt hur viktig representation är i ett sådant läge. Tack och lov känns det som att saker håller på att hända. Även om kvinnor fortfarande är i minoritet i vissa tekniska branscher som el-, energi- och transportbranschen så finns det idag fler kvinnor i vd-roller än vad det gjorde för bara ett par år sedan. Idag är det självklart för många arbetsgivare i de branscherna att rekrytera bredare i takt med att behovet av nya ingenjörer inom energi och elektronik växer. Det blir stor konkurrens om nya medarbetare när samhället blir mer beroende av el, exempelvis genom att transporter elektrifieras.

Vad är Kraftkvinnorna?

– Kraftkvinnorna är ett nätverk som syftar till att synliggöra kvinnor inom energibranschen och lyfta kvinnliga förebilder. De kartlägger och synliggör hur könsfördelningen i elbranschen ser ut. Att visa på de utmaningar som finns, så som de gör, är otroligt viktigt. Kraftkvinnorna marknadsför även lediga tjänster och fungerar som forum för att lyfta frågor som man kanske annars tycker är jobbiga att ställa på sin arbetsplats.

Varför är det viktigt med mer mångfald i branschen?

– Transportbranschen genomgår en stor omställning där elektrifieringen bidrar till nya affärsmöjligheter och nyutvecklad teknik. Ökad mångfald på arbetsplatser och i ledningsgrupper ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas och lyckas. På min nuvarande arbetsplats är ambitionen att leda omställningen till ett hållbart transportsystem. Det innebär att hållbarhet inte ska ses ur ett snävt perspektiv, till exempel genom att bara fokusera på minskade koldioxidutsläpp, istället behöver utmaningarna ses utifrån ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter påverkar varandra. För att få helhetsperspektivet behövs personer med olika typer av erfarenhet och bakgrund.

Hur får du jobba med ditt miljöintresse på din nuvarande anställning?

– Vi möjliggör för våra kunder att vara hållbara genom att erbjuda elektrifierade lösningar. Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därmed har elektrifieringen en betydande roll för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Just nu arbetar jag i ett projekt där vi utvecklar en lösning som ersätter dieselmotorn med elmotor och batterier. Elmotorn och batterierna kan användas i olika applikationer, alltifrån båtar till brandbilar. Jag undersöker om batteriprestandan är tillräckligt bra för de olika applikationerna och får koordinera i projektet. Vi utforskar också affärsmöjligheter med att ge batterierna ett andra liv, då återbrukas batteriet av de som inte är i ett behov nytt, vilket ger en resursbesparing.

Vad skulle du säga till någon som vill plugga en ingenjörsutbildning?

– Jag tycker man ska vara så öppen man bara kan och våga testa. Inriktningen elkraftteknik leder till ett brett val av yrken. Sedan jag tog examen har jag hunnit arbeta inom elbranschen och nu inom transportbranschen Det finns initiativ som Tekniksprånget där man får göra praktik på teknikföretag för att känna efter lite. Jag tror även starkt på att hitta personer som inspirerar dig. Lina Bertling Tjernberg som är en supercool professor i elsystem blev till exempel en sådan person för mig och fick mig att känna att jag verkligen hittat rätt genom att berätta hur betydelsefull elen är för oss.

Läs fler intervjuer