Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är ofta kraftfulla anslag för excellent grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Sedan 2016 har KTH beviljats åtta projektanslag från stiftelsen, för forskning som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Porträttbild på Lucie Delemotte
Lucie Delemotte, docent i biofysik. Foto: Jann Lipka

Ny metod för att modulera jonkanaler kan bota epilepsi

Foto: Jann Lipka

När den elektriska aktiviteten i neuroner (nervceller) inte fungerar uppstår störningar som epilepsi, sömnstörningar eller autism. En ny metod, baserad på maskininlärning, ska utvecklas för att designa modulatorer för neuronala spänningsstyrda jonkanaler, med syfte att behandla sådana sjukdomar.

Projekttitel: From atom to organism: Bridging the scales in the design of ion channel drugs

Projektledare: Lucie Delemotte, docent i biofysik

Beviljat anslag: 27 100 000 kronor under fem år (2023–2027)

Porträttfoto på Anna Delin
Anna Delin, professor i material- och nanofysik. Foto: Jann Lipka

Ny kunskap om laserpulser kan ge strömsnålare datorer

Foto: Jann Lipka

Med en tillräckligt stark laser- eller ljuspuls är det möjligt att tillfälligt helt ändra ett materials egenskaper. Om vi kan förstå denna förvandling på mikroskopisk, kvantmekanisk nivå öppnar det för nya typer av informationsteknologi som dessutom kommer att vara väldigt energisnål.

Projekttitel: Light-matter interaction in the ultrafast regime

Projektledare:  Anna Delin, professor i material- och nanofysik

Beviljat anslag: 25 200 000 kronor under fem år (2023–2027)

Närbild av ett mikrochip
Foto: Magnus Bergström

Mikrochip vässar immunterapi mot cancer

Foto: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

På senare år har cancervården fått ett nytt vapen i sin arsenal: immunterapi. Nu tar forskningen ett språng framåt med hjälp av mikrochipbaserade metoder utvecklade i Sverige. Målet är att kunna behandla fler cancerformer och bota fler patienter.

Projekttitel: Translating mechanisms of cytotoxicity in natural killer cells and gamma-delta T cells into next generation cell-based cancer immunotherapy

Projektledare: Björn Önfelt, professor i tillämpad fysik

Beviljat anslag: 31,2 miljoner kronor under fem år (2019–2023)

Porträttfoto på Oscar Tjernberg
Foto: Magnus Bergström/Wallenbergsstiftelserna

Film ska lösa gåtan med supraledningen

Foto: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

Oscar Tjernberg har gett sig i kast med en av de stora, olösta frågorna inom kondenserad materia eller fasta material: hur fungerar supraledningen vid höga temperaturer? Genom att använda energirika ljuspulser hoppas forskarna knuffa olika material över gränsen till att bli supraledande eller topologiska. Allt medan processen filmas med hjälp av en teknik där Oscar Tjernbergs forskargrupp är världsledande.

Projekttitel: Novel Transient States in Quantum Matter

Projektledare: Oscar Tjernberg, professor i starkt korrelerade system

Beviljat anslag: 30 miljoner kronor under fem år (2019–2023)

Porträttfoto på Val Zwiller i labbmiljö

Kvantdetektor gör internet avlyssningssäkert

Foto: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

I Val Zwillers labb utvecklas både teknik och metoder för att mäta enskilda ljuspartiklar eller fotoner. Forskarna har utvecklat en kvantdetektor som kan göra morgondagens internet avlyssningssäkert men även mäta interaktioner mellan olika molekyler. 

Projekttitel: Quantum sensors

Projektledare: Val Zwiller, professor i tillämpad fysik

Beviljat anslag: 34 800 000 kronor under fem år (2018–2022)

Foto på Hans Hertz i labbmiljö

Ny röntgenteknik kan ge tio gånger skarpare bilder

Foto: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

Den teknik som idag används för medicinsk avbildning saknar på grund av bristande upplösning ofta möjlighet att avbilda relevanta smådetaljer. Hans Hertz forskning ska ändra på det, genom att utveckla röntgenteknik som producerar tio gånger skarpare bilder. En förhoppning är att den nya metoden ska ge bättre möjligheter att tidigt lokalisera och diagnostisera tumörer.

Projekttitel: Molecular X-Ray Micro Imaging

Projektledare: Hans Hertz, professor i biomedicinsk fysik

Beviljat anslag: 33 090 000 kronor under fem år (2017–2021)

Porträttfoto på Johan Håstad

Forskning som visar vad som är svårt

Foto: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

Kan ett problem lösas tillräckligt bra inom rimlig tid – eller är det omöjligt eftersom det kräver för stora beräkningsresurser? Det är frågor som undersöks i ett forskningsprojekt vid KTH, där matematisk grundforskning kan ge resultat som får stora konsekvenser.

Projektledare: Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi

Anslag i kronor: 32,2 miljoner kronor under fem år (2017–2021)

Porträttfoto på Fredrik Laurell

Fiberoptik för cellstudier inuti kroppen

Foto: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

Med hjälp av mycket små optiska fibrer kan framtidens cancerdiagnostik och behandling bli mer effektiv. Det hoppas forskarna i ett projekt om multifunktionella fibrer där man bland annat undersöker hur fiberoptik kan användas för medicinska ändamål inuti kroppen.

Projekttitel: Multifunctional fiber optics

Projektledare: Fredrik Laurell, professor i laserfysik 

Beviljat anslag: 31,8 miljoner kronor under fem år (2017–2021)