Till innehåll på sidan

Etablerade infrastrukturer

På KTH finns etablerade forskningsinfrastrukturer med långsiktiga, strategiska utvecklingsplaner. De är även nationella infrastrukturer, tillgängliga för en rad olika aktörer och användare.

KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer är strategiska, tillgängliga för många aktörer och har ett stort antal användare. De har en långsiktig plan för organisation, kvalitetsutveckling och finansiering samt hur de skapar nytta för samhället. 

Etablerade forskningsinfrastrukturer

På KTH finns tolv etablerade forskningsinfrastrukturer. Dessa är:

Advance Light Microscope Laboratory (ALM)

Forskningsinfrastrukturen placerad på SciLifeLab ger stöd för tillgång och användning av avancerad ljusmikroskopi för nanoskalig biologisk visualisering. Laboratoriet är en av noderna i den svenska nationella infrastrukturen för mikroskopi NMI och europeiska EuroBioimaging.

Föreståndare: Hjalmar Brismar

Om Advance Light Microscopy

Electrumlaboratoriet

Forskningsinfrastrukturen har ett s. k. cleanroom på 1300 kvadratmeter och andra laboratorier för nano- och mikrofabrikation, tillgängligt för utbildning, forskning och utveckling, prototyper och produktion. Laboratoriet drivs av KTH och RISE och utgör en del av MyFab.

Föreståndare: Nils Nordell

Om Electrumlaboratoriet

Hultgren Laboratoriet

Infrastrukturen spelar en viktig roll i experimentell forskning kring materialutveckling. Hultgren Laboratoriet arbetar med materialkarakterisering och har bred kompetens kring solida metalliska och keramiska material.

Föreståndare: Peter Hedström

Om Hultgren Laboratoriet

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Centrets övergripande målsättning är att sjukvård, teknik och forskning i regionen ska bli världsledande inom bildfunktion. Infrastrukturen är en plattform för forskningssamverkan mellan KTH, KI och Karolinska Universitetssjukhuset inom medicinsk teknik.

Föreståndare: Peta Sjölander

Om Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Nanolab AlbaNova

Forskningsinfrastrukturen är en multianvändaranläggning som erbjuder många former av utrustning och expertis inom mikro-och nanofabricering samt olika typer av skanning med sondmikroskop, i samverkan mellan KTH och SU vid AlbaNova universitetscenter.

Föreståndare: Vladislav Korenivski

Om Nanolab AlbaNova

NGI Nationell genominfrastruktur

Forskningsinfrastrukturen, lokaliserad på SciLifeLab, tillhandahåller teknik och beräkningskapacitet för massiva, parallella DNA sekvenseringar, genotyping och relaterat stöd för bioinformatik.

Föreståndare: Joakim Lundeberg

Om NGI Nationell genominfrastruktur

Odqvistlaboratoriet

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en unik samling faciliteter för experiment, t ex vindtunnel, akustiska kammare (anaeko, semi-anaeko, reverb) samt digitala bildkorrigeringssystem (DIC).

Föreståndare: Stefan Hallström

Om Odqvistlaboratoriet

PDC Parallelldatorcentrum

Forskningsinfrastrukturen är ett ledande superdatorcentrum för akademisk forskning i Sverige. PDC:s tjänster erbjuds till svenska och europiska forskare genom SNIC och PRACE samt till industrin genom samarbetsprojekt.

Föreståndare: Dirk Pleiter

Om PDC Parallelldatorcentrum

Sustainable Power Laboratory

Forskningsinfrastrukturen tillhandahåller nio olika anläggningar för forskning om teknologier för omställning till koldioxidfria energisystem med kraftigt reducerad miljöpåverkan som följd. Forskning sker på alla nivåer från materialkarakterisering till dynamiska kraftsystem.

Föreståndare: Patrick Janus

Om Sustainable Power Laboratory

Språkbanken Tal

Forskningsinfrastrukturen ingår som en av tre avdelningar i den Nationella språkbanken (Text, Tal och Sam). Språkbanken Tal på KTH har inriktning på talteknologi och talforskning.

Föreståndare: Jens Edlund

Om Språkbanken Tal

2MILab

2MILab strävar efter att bli ett avancerat laboratorium för molekylär förståelse och kemisk ingenjörskonst för kontroll av gränsskikt, gränsskiktsprocesser och därmed materialegenskaper.

Föreståndare: Matthew Fielden

Om 2MILab

Visualiseringsstudion VIC

Forskningsinfrastrukturen har högmodern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och näringsliv möts för att hantera och interagera med stora mängder data och dess applikationer; bland andra haptik, ögontracking, multitouch och diverse stereoskopiska system.

Föreståndare: Björn Thuresson

Om Visualiseringsstudion VIC

Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-06-24