Till innehåll på sidan

Etablerade infrastrukturer

KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer är strategiska och har en långsiktig plan för organisation, kvalitetsutveckling och finansiering samt hur de skapar nytta för samhället. De är tillgängliga för många aktörer och har ett stort antal användare.

Advanced Light Microscope Laboratory (ALM)

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, ger stöd för tillgång till och användning av avancerad ljusmikroskopi för nanoskalig biologisk visualisering. Laboratoriet är en av noderna i den svenska nationella infrastrukturen för mikroskopi, NMI och den europeiska motsvarigheten, EuroBioimaging.

ALM:s webb

Föreståndare:

Electrumlaboratoriet 

Forskningsinfrastrukturen har ett så kallat cleanroom på 1 300 kvadratmeter och andra laboratorier för nano- och mikrofabrikation, tillgängliga för utbildning, forskning och utveckling, för prototyper och tillämpad produktion. Laboratoriet drivs av KTH och RISE och utgör en del av den nationella forskningsinfrastrukturen MyFab.

Electrumlaboratoriets webb

Föreståndare:

Hultgren laboratoriet

Infrastrukturen spelar en viktig roll i experimentell forskning kring materialutveckling. Hultgren Laboratory arbetar med materialkarakterisering och har bred kompetens rörande solida metalliska och keramiska material.

Hultgren laboratoriets webb

Föreståndare:

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Centrets övergripande målsättning är att sjukvård, teknik och forskning i regionen ska bli världsledande inom bildfunktion. Infrastrukturen är en plattform för forskningssamverkan mellan KTH, KI och Karolinska Universitetssjukhuset inom medicinsk teknik.

Jonassons centrum för medicinsk avbildnings webb

Föreståndare:

KTH Laser Lab

Molecules and Materials at Interfaces (2MILab)

Forskningsinfrastrukturen är ett avancerat laboratorium för molekylär förståelse och kemisk ingenjörskonst för kontroll av gränsskikt, gränsskiktsprocesser och materialegenskaper.

2MILabs webb

Föreståndare:

Nanolab AlbaNova

Forskningsinfrastrukturen är en multianvändaranläggning som erbjuder många former av utrustning och expertis inom mikro- och nanofabrikation samt olika typer av skanning med sondmikroskop. Verksamheten sker i samverkan mellan KTH och SU vid AlbaNova universitetscenter.

Nanolab AlbaNovas webb

Föreståndare:

Nationell genominfrastruktur (NGI)

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, tillhandahåller teknik och beräkningskapacitet för massiva, parallella DNA-sekvenseringar, genotypning och relaterat stöd för bioinformatik.

NGI:s webb

Föreståndare:

Odqvistlaboratoriet

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en unik mångfald av specialiserad prov- och mätutrustning för fasta material, vätskor, gaser och strukturer, och omfattar till exempel vindtunnlar, akustiska (eko och ekofria) kammare, provmaskiner och diverse avancerade mätsystem.

Odqvistlaboratoriets webb

Föreståndare:

Parallelldatorcentrum (PDC)

Forskningsinfrastrukturen är ett ledande superdatorcentrum för akademisk forskning i Sverige. PDC:s tjänster erbjuds åt svenska och europiska forskare genom SNIC och PRACE samt åt industrin genom samarbetsprojekt.

PDC:s webb

Föreståndare:

Sustainable Power Laboratory (SPL)

Forskningsinfrastrukturen erbjuder nio olika anläggningar för forskning om teknologier för omställning till koldioxidfria energisystem som resulterar i kraftigt minskad miljöpåverkan. Forskning sker på alla nivåer, från materialkarakterisering till dynamiska kraftsystem.

SPL:s webb

Föreståndare:

Visualiseringsstudion (VIC)

Forskningsinfrastrukturen har högmodern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och näringsliv möts för att hantera och interagera med stora mängder data och applikationer, bl.a. haptik, ögontracking, multitouch och diverse stereoskopiska system.

VIC:s webb

Föreståndare:

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2023-06-08