Till innehåll på sidan

Övriga forskningsmiljöer

KTH har tillgång till andra former av infrastrukturer, testbäddar och miljöer, till exempel laboratorier och särskild teknikutrustning för att utföra tester eller demonstrationer och verifiera koncept. Flera av dem kan användas av externa forskare och företag.

Bioimaging Lab

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, har avancerad utrustning för att kunna observera levande och fixerade celler samt för avbildning av olika icke-biologiska prover.

Bioimaging Labs webb

Kontakt

Centrum för flyg och rymdfysiologi (SAPC)

Forskningsinfrastrukturen utför och ger stöd till forskning som kan förbättra den medicinska säkerheten vid bemannade rymdfärder. Centrifugen och tryckkammaren är viktiga resurser för experiment som utförs på människor.

SAPC:s webb

Kontakt

Excellence in Production Research (XPRES)

Forskningsinfrastrukturen och det strategiska forskningsområdet ”Excellence in Production Research” (XPRES) bidrar till världsledande forskning inom avancerad produktion och erbjuder forskningsinfrastruktur för digital tillverkning och visualisering. XPRES bygger på stark industriell samverkan.

XPRES:s webb

Fusionsreaktorn, EXTRAP T2R

Forskningsinfrastrukturen EXTRAP T2R:s plasmautrustning används för forskning om magnetiskt innesluten fusion. Forskning om fusionsreaktorer syftar till att utveckla en miljömässigt och kommersiellt försvarbar energikälla med outtömlig tillgång till energi.

EXTRAP:s webb (på engelska)

Kontakt

Greenhouse Labs

Forskningsinfrastrukturen erbjuder ett antal moderna laboratorier med den senaste specialutrustningen för företag som behöver avancerade instrument för att hantera kemikalier och kunna göra riskanalyser.

Greenhouse Labs webb

Kontakt

Hammarby Sjöstadsverk

Forskningsinfrastrukturen är en plattform för utveckling och kunskapsutbyte av tekniker för vatten- och spillvattenhantering samt relaterad miljöteknologi, som är grunden för Sweden Water Innovation Centre (SWIC).

Hammarby Sjöstadsverks webb

Kontakt

KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL)

Forskningsinfrastrukturen erbjuder tillgång till olika laboratorier och plattformar, t.ex. Automated Vehicle Control Tower, Research Concept Vehicles och Smart Mobility Lab, som används för forskning om olika aspekter av transport och transportsektorn.

ITRL:s webb

Kontakt

Live-In Lab

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en fullskalig testmiljö för framtidens bostäder och omfattar byggnader, installationer, boenden och en förvaltningsorganisation. Testbäddarna kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i system.

Live-In Labs webb

Kontakt

Rymdtekniklaboratorium (RTL)

Forskningsinfrastrukturen har högklassiga laboratoriemiljöer för KTH:s rymdteknikforskning med avancerad utrustning, till exempel termisk vakuumkammare, vakuumtank, klimatkammare och humancentrifug. Den senare kan hyras av externa forskargrupper och företag.

RTL:s webb

Kontakt

Språkbanken tal

Forskningsinfrastrukturen ingår som en av tre avdelningar i den Nationella språkbanken (Text, Tal och Sam). Språkbanken Tal på KTH har inriktning på talteknologi och talforskning.

Om Språkbanken Tal

Kontakt

Sollabbet (Solar Facility Lab)

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en solsimulator med högt flöde, som kan återskapa de bestrålningsförhållanden som påverkar komponenter och design av solkraftverk.

Sollabbets webb

Kontakt

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2023-06-27