Till innehåll på sidan

Övriga forskningsmiljöer

Utöver de etablerade forskningsinfrastrukturerna har KTH tillgång till andra infrastrukturer, testbäddar och miljöer, såsom laboratorier och särskild teknikutrustning, för att utföra tester, demonstrationer och verifiera koncept.

Bioimaging Lab

Forskningsinfrastrukturen, lokaliserad vid SciLifeLab, har avancerad utrustning för att kunna observera levande och fixerade celler samt avbildning av olika icke-biologiska prover.

Kontakt: Hjalmar Brismar

Om Bioimaging Lab

Centrum för flyg och rymdfysiologi SAPC

Forskningsinfrastrukturen utför och ger stöd till forskning som kan förbättra den medicinska säkerheten vid bemannade rymdfärder. Centrifugen och tryckkammaren är viktiga resurser för experiment som utförs på människor.

Kontakt: Ola Eiken

Om Centrum för flyg och rymdfysiologi (SAPC)

Fusionsreaktorn EXTRAP T2R

Den främsta användningen av forskningsinfrastrukturen EXTRAP T2R plasmautrustning är för forskning om magnetisk innesluten fusion. Forskning och utveckling för fusionsreaktorer syftar till en miljömässigt och kommersiellt försvarbar energikälla med outtömlig tillgång till energi.

Föreståndare: Per Brunsell

Om EXTRAP T2R

Greenhouse Labs

Infrastrukturen erbjuder ett antal moderna laboratorier med state-of-the-art-utrustning för företag som behöver avancerade instrument för att hantera kemikalier och göra riskanalyser.

Kontakt: Matthew Fielden

Om Greenhouse Labs

Hammarby Sjöstadsverk

Forskningsinfrastrukturen är en plattform för utveckling och kunskapsutbyte av tekniker för vatten- och spillvattenhantering samt relaterad miljöteknologi, vilket också utgör basen för Sweden Water Innovation Centre - SWIC.

Kontakt: Vladimir Cvetkovic

Om Hammarby Sjöstadsverk

KTH Byggkonstruktion Mätlaboratoriet

Föreståndare: Stefan Trillkott

KTH Byggkonstruktion Mätlaboratoriet (BYV Lab)

KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL)

Forskningsinfrastrukturen tillhandahåller olika laboratorier och plattformar, såsom Automated Vehicle control tower, Research concept vehicles, Smart Mobility Lab, som kan användas för experiment om eller demonstrationer av olika aspekter av transport och transportsektorn.

Kontakt: Anna Perneståhl

Om ITRL

KTH Laser Lab (interim forskningsinfrastruktur)

Forskningsinfrastrukturen består av väletablerade och välutrustade laboratorier där forskning om kvantelektronik, materialvetenskap och ett antal olika tvärvetenskapliga tillämpningar utförs med unika verktyg och metoder som möjliggörs av koherenta ljuskällor.

Föreståndare: Valdas Pasiskevicius

Om KTH Laser Lab

Laboratoriet för strukturell bioteknik

Forskningsinfrastrukturen, delad med Karolinska Institutet, tillhandahåller utrustning för högupplöst elektronmikroskopi av biologiska preparat, tre transmissionselektronmikroskop med kryomöjligheter samt mjuk- och hårdvara för bildbehandling.

Live-In Lab

Forskningsinfrastrukturen tillhandahåller en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. De multipla testbäddarna kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

Kontakt: Jonas Anund Vogel

Om Live-In Lab

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH Application Lab)

Forskningsinfrastrukturen drivs i samarbete mellan KTH, Fraunhofer och RISE. Vid PMH görs valideringar och förbättringar av teknik för tillverkning av drivlinor för tunga fordon som kan resultera i industriell tillämpning.

Kontakt: Jannik Henser

Om PMH

Sollabbet

Forskningsinfrastrukturen tillhandahåller bl a en solsimulator med högt flöde, som kan återskapa de bestrålningsförhållanden som påverkar komponenter och design av solkraftverk.

Om Sollabbet (Solar Facility Lab)

RTL - Rymdtekniklaboratorium

Forskningsinfrastrukturen tillhandahåller högklassiga laboratoriemiljöer med avancerad utrustning såsom en termisk vakumkammare, en vakumtank och en klimatkammare.

Kontakt: Mark Pearce

Om RTL

XPRES

Forskningsinfrastrukturen och det strategiska forskningsområdet ska generera världsledande forskning inom avancerad produktion samt bidra till forskningsinfrastruktur för digital tillverkning och visualisering.

Kontakt: Mauro Onori

Om XPRES

Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-06-24