Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transformationsplattformen stärker Fordonsdalen

Publicerad 2021-03-23

Region Stockholm driver tillsammans med KTHs forskningsplattform ’Industriell Transformation’ projektet Fordonsdalen Stockholm. Projektet syftar till att stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

Läs mer om projekt Fordonsdalen Stockholm här. 
 
Projektet har sedan starten för knappt ett år sedan fokuserat på att:

  • Etablera en samverkansorganisation vilket sker genom dialogmöten med centrala aktörer i branschen och i regionen. Ett femtiotal dialogmöten har genomförts, likaså en workshop med inbjudna experter och projektet planerar nu för ett högnivåmöte som leds av Gustav Hemming, ordförande för regionens Tillväxt- och Regionplaneringsnämnd.
  • Ta fram en tydlig bild av regionens SMF inom fordonsindustrin samt ICT-sektor där den senare antas få en allt viktigare roll i det framtida transportsystemet. Båda dessa studier pågår under Q1-Q2 2021 och ingår i en rapport som presenteras i juni. En försmak av resultaten har presenterats på en workshop där ett stort antal inbjudna experter från branschen och regionen deltog, samt på Södertälje Science week.

Transformationsplattformen har fått förstudiemedel för Fordonsdalens Forskarskola


Den 18 mars fick KTH positivt svar från Europeiska Regionala utvecklingsfonden på sin förstudieansökan”Fordonsdalens Forskarskola”. Region Stockholm och KTH är medfinansiärer och KTH projektägare. Förstudien pågår mellan augusti 2021 och mars 2022.

Visionen med detta initiativ är att påskynda fordonsindustrins transformation drivet av teknik- och klimatomställningar med ökad konkurrenskraft. Forskarskolan ska ha en multidisciplinär inriktning där doktorander, handledare och forskningsfrågor från olika fält arbetar tillsammans. Nya affärsmodeller, ny teknik och omfamnande av den digitala transformationen är centrala områden. Forskarskolan skall ha en palett av kringaktiviteter där ämnesövergripande seminarier, nätverksträffar och reskillinginsatser kan nämnas. Forskarskolan ska bidra till att stärka de medverkande företagens omställningsförmåga med hjälp av de deltagande industridoktoranderna som fungerar som “transformationagents” i respektive organisation. Dessa individer bidrar till att påverka både organisationen som medarbetare i de medverkande företag.

Förstudien skall undersöka förutsättningarna för en etablering av Fordonsdalens Forskarskola. Forskarskolan avser bidra till att skapa strukturella förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt av fordonsindustrin. Forskarskolan skall fungera som pilot med tydlig potential till nationell uppskalning.