Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

260 miljoner kronor till materialforskning i WISE första utlysning

Bild: Pexels
Publicerad 2022-12-06

193 forskare sökte om forskningsanslag i den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). Totalt har 90 projekt beviljats stöd om 260 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), och 13 av dess har sin hemvist på KTH.

Om WISE

WISE webbplats

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)

WISE är den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. Forskningen inom WISE avser materialvetenskap för hållbarhet och bedrivs vid sju universitet: Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. WISE är också verksamt inom partnergrupper vid Umeå universitet och Karlstads universitet.

De beviljade projektbidragen håller mycket hög kvalitet och relevans för hållbarhet, och kommer att ledas av mycket framstående forskare, säger Magnus Berggren, föreståndare för WISE.

Forskningsprojekten är fördelade över hela spektrumet inom WISE:s vetenskapliga och tematiska områden. Könsfördelningen för beviljade projekt är 31 procent kvinnor och 69 procent män med en beviljandegrad som når 54 procent för kvinnor och 44 procent för män. Vidare, 61 procent av forskarna som beviljats medel i denna utlysning erlade doktorsexamen för mindre än 20 år sedan.

Eftersom män är överrepresenterade inom materialforskning så är vi förstås glada att kvinnor har en relativt något högre beviljandegrad, säger Olle Eriksson, vice föreståndare för WISE.

Dessutom så kan vi konstatera att återväxten generellt är mycket god inom området, fortsätter Magnus Berggren.

KTH:s projekt

KTH beviljades medel för 13 projekt:

 • Biodegradable organic semiconductors for zero waste electronic sensors (doktorandprojekt). Projektledare: Anna Herland
 • New sustainable composites by uniting cemented carbides and advanced high-strength steels (doktorandprojekt). Projektledare: Annika Borgenstam
 • Superconducting materials with broken time reversal symmetry and fractional-flux-quanta-based cryogenic computers (doktorandprojekt). Projektledare: Egor Babaev
 • 2D Materials for Electrochemical Transistors Targeting Near Zero Energy Neuromorphic Computing, (doktorandprojekt). Projektledare: Frank Niklaus  
 • Electrodes for Hydrogen Production using Anion Exchange Membrane Water Electrolysis (postdok-projekt). Projektledare: Göran Lindbergh  
 • Single Atom Catalysts for Sustainable Conversion of Synthetic Chemicals (doktorandprojekt). Projektledare: Jonas Weissenrieder
 • Towards green magnetic cooling (doktorandprojekt). Projektledare: Levente Vitos
 • Electroresponsive self-assembly for ?-layer Supercapacitors (postdok-projekt). Projektledare: Mark Rutland
 • Scrap-tolerant and recycling-friendly metallic alloys (postdok-projekt). Projektledare: Peter Hedström  
 • Self-organized liquid-infused materials for CO2 capture (postdoc-projekt). Projektledare: Shervin Bagheri
 • Regenerable materials for water purification created from functional algal polymers (postdok-projekt). Projektledare: Ulrica Edlund
 • Function and stability of new materials and interfaces for solar cells (doktorandprojekt). Projektledare: Ute Cappel
 • Anisotropic Cu aerogel monolith electrocatalyst (postdok-projekt). Projektledare: Yuanyuan Li

Lista över alla 90 projekt