Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt centrum för koordinering av elektronmikroskopi vid KTH

Publicerad 2021-10-14

Material-, Energi- och Life Scienceplattformarna finansierar ett interimcentrum för samordning av elektronmikroskopi vid KTH, RSEM. Centrets mål är att underlätta effektiv användning av nuvarande instrument genom att utvidga användarbasen, subventionera användaravgifter och samordna mikroskopikurser.