Till innehåll på sidan

EU:s transportattachéer mötte forskning och innovation på KTH

Från vänster: Mikael Lindström, Magnus Burman, Dan André och Niclas Dahl. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2023-07-05

Den 29 juni fick 60 av EU:s transportattachéer och svenska regeringsrepresentanter lära sig om KTH:s forskning och innovation. Besöket arrangerades av KTH:s transportplattform och skedde i samband med den avslutande delen av det svenska ordförandeskapet i EU.

Gästerna togs emot i KTH Innovations lokaler där prorektor Mikael Lindström gav en bakgrund till KTH:s snart 200-åriga historia och dess utbildningsprogram, forskning och innovation. Han pekade bland annat på att Stockholmsregionen är den mest innovativa regionen i EU, i vilken hållbara transporter är ett betydelsefullt område.

Demo i transportlabb. Foto: Fredrik Persson.

– Genom att samla er idag kan vi få tillstånd goda samtal och möjligheter till samarbeten, och ett tillfälle för nätverkande. Tack för att ni är här!

Dan Andrée, senior rådgivare för Stockholm Trio , berättade om samarbetet Stockholm Trio och hur KTH, KI och Stockholms universitet tillsammans är nummer ett när det gäller beviljade medel från ramverket Horizon Europe. Viktor Olsson, programansvarig för internationalisering på KTH Innovation, berättade om anledningen att innovation är så pass centralt på KTH. Han talade också om varför Sverige lyckats producera många framgångsrika startup-företag, även kallade unicorns, där bland annat utbildningssystemet och möjligheten till tjänstledigt för att testa en idé spelar in.

Presentation av Jakob Kuttenkeuler. Foto: Fredrik Persson.

– Ungefär 400 idéer kommer till oss varje år, och 400 företag har skapats från KTH Innovation genom åren. En viktig del i detta är vår KTH Readiness level , ett gratis ramverk som kan användas för idéutveckling och bedömning av idéstatus.

Med under besöket fanns företaget Oceanbird, som startades genom ett forskningsprojekt med KTH. Idag fokuserar bolaget på att skapa och sälja 40 meter höga, rigida segelkonstruktioner som automatiskt optimerar fartygets vindupptag.

 – Vi kan minska utsläppen mycket, men bara om de fartyg som seglar på världshaven nås av vår produkt. Då kan vi minska sju till tio procent av deras utsläpp med våra segel, berättade Niclas Dahl, VD för Oceanbird .

Magnus Burman, föreståndare för KTH:s transportplattform  och värd för hela besöksdagen, berättade om den betydelse KTH:s transportforskning har för samhällets hållbarhetsmål.

Magnus Burman. Foto: Fredrik Persson

– Runt 23 procent av utsläppen inom EU kommer från transportsektorn. Men transporter ger även buller och utsläpp i vatten. Det är komplexa utmaningar som kräver multidisciplinärt samarbete för att lösas. Vi vill bidra till en holistisk syn och ett integrerat tillvägagångssätt där myndigheter, företag och forskare på transportområdet arbetar tillsammans.

Efter inledningen på KTH Innovation genomfördes presentationer av utvalda transportrelaterade projekt. Under presentationerna fick transportattachéerna möjlighet att själva se och testa lösningar, och många tog tillfället i akt att ställa frågor till forskarna på plats. Besöket avslutades med en gemensam lunch där fördjupade samtal om forskning och innovation fortsatte.

Besökare och talare. Foto: Fredrik Persson.