Till innehåll på sidan

Främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser

Ansökningsdeadline: 19 februari 2020

logo Energimyndigheten

UTLYSNING

Publicerad 2019-12-16

Ni som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ert arbete är välkomna att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel. I forskningsprojekten ska minst två organisationer delta som projektgenomförare. Utlysta medel är max 15 miljoner kronor.

Utlysningsinformation på Energimyndighetens webb

Projektsyfte

Forskningsprojekten ska syfta till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med potentiella mottagare av resultaten.

Fokus i forskningsprojekten ska vara frågeställningar som är begränsande för och/eller har stor inverkan på respektive drivmedels hållbarhet och potential för att bidra till en hållbar transportsektor.

Öppen informations- och frågestund via Skype

Torsdag 16 januari 2020, kl 10.00-11.00 erbjuds en frågestund via Skype. Se anmälningsinformation på Energimyndighetens webb via länken ovan/nedan.

Del av samverkansprogrammet

I denna utlysning kommer sådana forskningsprojekt att prioriteras som Energimyndigheten bedömer kan bidra till att de fem effektmålen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system uppnås; ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3). Läs mer om effektmålen, projektområden och fullständig utlysningsinformation på Energimyndighetens webb.

Utlysningsinformation på Energimyndighetens webb

Koordinator för f3 på KTH

Stefan Grönkvist
Stefan Grönkvist
universitetslektor 087906605