Medlemskap

Som medlem i Greenhouse Labs Society får Du och Ditt företag:

  • Delta i seminarier och workshops som anordnas i Greenhouse Labs regi
  • Tillgång till forskning och innovationsinfrastruktur på Skolan för kemivetenskap
  • Digital Marknadsföring
  • Ta del av ett nätverk bestående av forskare, företagare och studenter
  • Möjlighet att korttidshyra labb

Medlemsavgifter 2016:

  • Start-ups och små företag                   1500 kr/år
  • Institut och forskningscentra                2500 kr/år
  • Stora och medelstora företag              5000 kr/år

Företag som idag bedriver sin verksamhet i Greenhouse Labs är automatiskt medlemmar i Greenhouse Labs Society.

Blankett för ansökan om medlemskap (docx 794 kB)

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2016-03-09