Till innehåll på sidan
Lärare och forskare i samtal i klassrum

I samverkan mellan kommuner och KTH

K-ULF drivs i samverkan mellan KTH och sex skolhuvudmän. Tillsammans bildar vi ett nätverk av lärare, doktorander, forskare och lärarstudenter som på olika sätt bidrar till en utvecklad undervisning.  

Aktuellt

Skolhuvudmän