Till innehåll på sidan

Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

K-ULF-projektet utvecklar samverkansmodeller mellan akademi och skola kring forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Lärare och forskare i samtal i klassrum

I samverkan mellan kommuner och KTH

K-ULF drivs i samverkan mellan KTH och fem skolhuvudmän. Tillsammans bildar vi ett nätverk av lärare, doktorander, forskare och lärarstudenter som på olika sätt bidrar till en utvecklad undervisning.  

Aktuellt

Från Twitter 

Skolhuvudmän

Stockholm Stad
Värmdö kommun
Haninge
Nynäshamns kommun
Lidingö stad