Forskningsdata

All data som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt är forskningsdata. Det kan ex. vara siffror såsom mätdata och statistik, eller text som intervjuer och enkätsvar. Även stillbilder såsom fotografier eller kartor och filmer eller filmklipp kan vara forskningsdata, men också mjukvarukod.

Till sidans topp