Långsiktigt bevarande

Har din forskningsdata ett fortsatt forskningsvärde? Då ska data också bevaras.

Bevarande handlar om att dokumentera, strukturera och förvalta data så att den fortsatt går att återfinnas, läsas och tolkas över tid. Ett bevarande kan säkerställas genom att arkivera data i ett repositorium som genom förordning eller liknande har i uppdrag att förvalta ett bevarande av forskningsdata över tid samt har en teknisk lösning som är designad för att behålla samband mellan data och metadata (beskrivningar av innehåll och struktur).  

Det finns standarder för att ett repositorium ska uppfylla kraven på långsiktigt bevarande. (Exempel: ISO 16363 och ISO 14721.)

Support på KTH & kontaktinformation

Om du har fler frågor kring hantering av forskningsdata, kontakta researchdata@kth.se.

Till sidans topp