Om Open Access

Open Access (OA) innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet. Det finns flera fördelar med OA. Forskningsresultat sprids snabbare och får större genomslagskraft vilket innebär fördelar både för forskarna och för samhället som kan dra nytta av nya forskningsresultat. Ett vanligt argument för Open Access är att den forskning som bedrivs med offentliga medel också skall göras tillgänglig för allmänheten.

Med fri tillgång menas att det är fritt för var och en att läsa, ladda ned, skriva ut, kopiera och sprida ett verk förutsatt att upphovsmannen på lagenligt vis alltid tillkännages. Det är framförallt forskningsartiklar och konferensbidrag som publiceras Open Access, men även rådata, metadata, källmaterial, bildmaterial i digitalt format, multimedia, etc., berörs av Open Access.

KTH:s policy för vetenskaplig publicering uppmanar forskare att sträva efter att publicera sig Open Access.

Under respektive rubrik i vänstermarginalen hittar du information och länkar till verktyg som är användbara när du vill publicera dig Open Access.

Två vägar till Open Access

Man talar om två vägar till Open Access. Den gröna vägen, så kallad parallellpublicering, innebär att man vid traditionell publicering hos ett förlag även laddar upp en kopia av publikationen, oftast det slutgiltigt accepterade manuskriptet, i ett öppet institutionellt arkiv, exempelvis DiVA eller ett ämnesarkiv. Den gyllene vägen innebär att man publicerar sig i en Open Access-tidskrift där artikeln direkt blir fritt tillgänglig.

Läs mer om Open Access på www.kb.se/openaccess/.

Vi som arbetar med Open Access på KTH:s bibliotek

Greta Quesada Richardson
Greta Quesada Richardson, bibliotekarie 087907122
Till sidans topp