Till innehåll på sidan

Vill du bli VFU-handledare, & bli en mycket viktig del för att hjälpa lärarstudenter att bli lärare

Bild av olika kuddar i olika färger med text från UN på i KTH bibliotek
Publicerad 2022-02-24

Universitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenters VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och att utveckla lärarutbildningarna.

VFU (verksamhetsförlagda utbildning)

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är viktig och uppskattad av lärarstudenterna. Som handledare blir du mycket viktig för lärarstudentens utveckling. Samtidigt får du själv möjlighet att utvecklas. Det är ett stimulerande och utvecklande uppdrag, både för dig och din skola. Gå handledarutbildning här på Institutionen för lärande - LT1029 Att handleda VFU-studenter 3,0 hp 

Helena Lennholm Porträtt bild

Helena Lennholm  är kurslärare och har lång även erfarenhet av att handleda studenter, här svarar hon på några vanliga frågor om vad det innebär att vara en VFU-handledare. 

Vad gör en VFU handledare? 

En handledare är av central betydelse för lärarstudenters utveckling av lärarskicklighet och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper. Handledaren tar med studenten i sitt arbete och låter denne observera lektioner, förberedelse och efterarbete, sk auskultation. Handledaren låter också studenten planera och genomföra undervisning i sina klasser. Under denna verksamhet ger handledaren återkoppling till studenten, samt ger i slutet av VFU-kursen en bedömning enligt kursmål.

Vem kan bli handledare? 

Handledaren ska vara en verksam, erfaren lärare med behörighet/legitimation i relevanta ämnen. Hen bör också ha genomgått fortbildning i en sk. VFU-handledarkurs.

Hur blir man VFU handledare? 

Man anmäler till skolans VFU-samordnare att man är intresserad av att ta emot VFU-studenter.

Får man betalt för VFU? 

Huvudmannen får betalt från lärosätet.

Vem ska gå på VFU handledarkurs? 

Den som är aktiv, behörig lärare och vill ta emot och utbilda framtida lärare i sitt ämne.

Vilka förutsättningar bör man få som handledare? 

Man bör ha tillräckligt med tid för handledning i sin tjänst. Man bör också få tillfälle att ta del i VFU-handledarutbildning och hjälp med att införskaffa kurslitteratur.

Vad ska jag tänka på om jag får frågan om jag vill vara VFU-handledare? 

Har jag tid och lust att ta emot och handleda en student? 

Hur förbereder jag mig själv och studenten inför VFU:n? 

Gå handledarkurs. Delta i ev. möte anordnat av lärosätet. Läs på om den lärarutbildning studenten går. Läs på kursPM och beskrivning av VFU-kursen studenten deltar i. Boka in möte med studenten i god tid innan kursstart. Se till att studenten får tillgång till tex nycklar, schema, lärplattform, m.m. som behövs i skolans verksamhet.

Vad ger det tillbaka att vara VFU-handledare? 

Handledaren får: 

  • tillfälle att reflektera över sin egen undervisning, en slags fortbildning 

  • kontakt med lärosätet och didaktiks forskning 

  • En hjälpande hand i klassrummet 

  • Möjlighet att påverka framtidens lärare 

  • Skolan får möjlighet att möta lärarstudenter inför en framtida rekrytering