Till innehåll på sidan

Franska på KTH

Språkkompetens och global kompetens är framgångsfaktorer inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. Franska är ett av EUs arbetsspråk samt talas på alla kontinenter, inte minst i Afrika vilket visar en mycket stark tillväxt och utvecklingspotential.
De franskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det professionella utbytet, studentrörligheten, och kan främja skapandet av samarbetsprojekt i utvecklingsländer.

Varför läsa franska?

274 miljoner människor i världen är fransktalande. Franska är femte mest talade språk i världen och ett av EU:s tre arbetsspråk. Flera stora franska företag är väletablerade i Europa och erbjuder intressanta arbetsuppdrag. 84 länder ingår i OIF (internationella organisation för frankofoni). Över hälften av fransktalande människor i världen lever och verkar i Afrika. Detta möjliggör nya värdefulla samarbetsprojekt.

Läs om KTH global development hub

Utbytesmöjligheter

Sedan många år tillbaka har KTH utbytesavtal med ledande franska tekniska högskolor i bl. a. Frankrike, Schweiz och Kanada.

Utlandsstudier vid KTH

Öva franska med KTH: Språkcafé och tandem

På KTH kan du, förutom via kurserna i franska för ingenjörer, öva på språket utanför klassrummet genom att delta i vårt språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt vid frågor

Har du frågor eller synpunkter kan du kolla vår FAQ för franska  eller vända dig till kursansvarig lärare: