Individuell undervisning i svenska

Vill du förbättra din svenska i snabbt tempo, vill du fokusera på en speciell språkfärdighet eller vill du kunna anpassa tiderna för språkundervisningen efter dina egna förutsättningar? KTH Språk och kommunikation erbjuder individuell undervisning på alla nivåer i svenska för anställda med utländsk bakgrund.

Individuell undervisning gör det möjligt att planera och anpassa innehållet helt efter deltagarens specifika behov, önskemål och progression. I regel handlar det om 14 undervisningstillfällen à 2 x 45 minuter, men andra upplägg är möjliga.

Pris: 45 minuter (inkl. för- och efterarbete) à 900 kr.

För ytterligare information, kontakta Charlotte Hurdelbrink, swedishforemployees@kth.se , 08-7909648.

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-01-24