Svenska lägre mellannivå B1

Den här kursen vänder sig till dig som redan kan grunderna i svenska och som redan klarar dig i olika vardagliga situationer. Under kursen kommer du att få bygga på din svenska för att klara mer komplexa situationer med fokus på exempelvis kultur och samhällsfrågor, teknik och vetenskap samt frågor som rör svenskt arbetsliv. Kursen innehåller både muntliga och skriftliga uppgifter, där du får möjlighet att träna både grammatik och ordförråd som är relevant för dig som är verksam vid KTH.

Se kursdatum, viktig information och anmäl dig här

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2019-08-15