Svenska avancerad nivå B2/C1

Den här kursen vänder sig till dig som redan har mycket goda kunskaper i svenska och som förstår ett avancerat språk och som kan kommunicera i många olika situationer, både av mer privat karaktär och i mer formella sammanhang. Under kursen kommer du att möta teman som vetenskap, teknik och samhällsfrågor. Ett stort fokus ligger på muntliga presentationer i formella sammanhang, men också på formella texter som du möter i din verksamhet vid KTH.

Se kursdatum, viktig information och anmäl dig här

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-05-22