Svenska för nybörjare A1

Den här kursen vänder sig till dig som inte kan någon svenska. Under kursen kommer du att lära dig svenska för att på ett enkelt sätt kunna presentera dig själv, din familj, dina hobbyer, studier och ditt arbete på KTH. Du kommer också att lära dig att hantera vardagssituationer i affärer och att fråga efter vägen. Kursen innehåller både muntliga och skriftliga uppgifter, där du får möjlighet att träna både grammatik och ordförråd.

Se kursdatum, viktig information och anmäl dig här

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-05-22