Till innehåll på sidan

Kurser i svenska på KTH

KTH Språk och kommunikation ger kurser i svenska som främmande språk för studenter som läser ett längre eller kortare utbytesprogram vid KTH, och som behöver betyg i svenska i sin examen. Kurserna i svenska har ett begränsat antal platser, och är i första hand ämnade för utbytesstudenter.

Kurser i svenska

Online-kurser för alla studenter vid KTH

Online-kursen LS140N Svenska A1 för ingenjörer har ingen platsbegränsning och är öppen för alla internationella studenter vid KTH som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska.

Kurser i svenska för utbytesstudenter

Kurserna i svenska för ingenjörer hjälper utbytesstudenter att på kort tid uppnå den språkliga nivå de behöver. Studietakten är hög och det krävs att studenterna lägger ned mycket eget arbete för att uppnå goda resultat.

De poänggivande svenskkurserna är även öppna för internationella masterstudenter, som antas i mån av plats.

Sommarkurser

Svenskkurserna ges även som intensivkurser i juni och augusti.

Viktig information

Det första lektionstillfället är obligatoriskt

Studenter som är frånvarande vid det första lektionstillfället förlorar sin plats på kursen. Mer information om nivå, startdatum och schema finns på informationssidorna för varje enskild kurs.