Till innehåll på sidan
person i produktionsmijö

Kompetenscentrum för hållbar verksamhetsutveckling

Vi erbjuder utbildningar, seminarier och coaching för både näringslivet och offentlig sektor.

Kommande kursomgångar

Hållbart ledarskap med lean

I en värld av snabba förändringar är det viktigt att vara en bra ledare och förstå vilken roll hållbarhet spelar i verksamheten. Kursen Hållbart ledarskap med lean är en webbaserad kurs som ger dig verktyg och insikter för att navigera i en föränderlig värld och bli en mer hållbar och effektiv ledare.

Kursstart 3 september 2024.

Hållbart ledarskap med lean

Lean ledarskap

KTH Leancentrums kurs "Lean Ledarskap" är utvecklad för att koppla samman ledarskap med ett strukturerat förändrings- och förbättringsarbete baserat på Lean- och Agilt-tänkande.

Kursstart 4 september 2024

Hållbarhet i praktiken

Vill du lära dig att använda olika metoder för att identifiera förbättringspotential för hållbarhet? Hur du smidigt kan integrera förbättringsarbete kring miljö i det dagliga arbetet? Vill du ha verktyg för att införa nya arbetssätt i din organisation och engagera medarbetarna? Denna praktiskt upplagda kurs ger dig kunskap om hur du kan stötta din verksamhet att bli mer hållbar.

Kursstart, 2024-08-26

Se alla KTH Leancentrums tillgängliga kurser här .

Nyheter

Kalender